TATOVERING — HELBRED, RISICI OG KULTUR

"STADIG FLERE BLIVER TATOVERET, OG SOM NATURLIG FØLGE HERAF ER DER OGSÅ FLERE, SOM FÅR GENER ELLER ALVORLIGE KOMPLIKATIONER. SYNDEREN ER I NOGLE TILFÆLDE TATOVERINGSBLÆKKET, VI VED EKSEMPELVIS, AT 10 PROCENT AF ALT NYINDKØBT BLÆK ER FORURENET MED BAKTERIER. MEN OFTE SKYLDES DET OGSÅ SELVE TATOVERINGSPROCEDUREN, AMATØRTATOVERING OG UHYGIEJNISKE FORHOLD"

JØRGEN SERUP, FORMAND FOR ARBEJDSGRUPPEN

Rapporten er den første danske gennemgang af international videnskabelig litteratur om de mest relevante perspektiver i forhold til tatovering og helbred. Rapporten består af 11 kapitler, der omhandler: 1) tatoveringshistorikken og udbredelsen af tatoveringer i forskellige samfundslag gennem tiden, 2) det aktuelle mønster og forekomsten af tatoverede personer i Danmark i dag, 3) de psykiske og sociale mekanismer, der motiverer mennesker til at lade sig tatovere samt menneskers syn på og vurdering af personer med tatoveringer, 4) de forskellige typer af både permanente og midlertidige tatoveringer, 5) de elementære processer, der foregår, når tatoveringer udsættes for lys, 6) forekomsten og typerne af de almindelige gener som følge af tatovering, 7) de mere alvorlige sygdomme og kliniske komplikationer som følge af tatovering, 8) de sundhedsmæssige problemer, der kan være forbundet med kemiske indholdsstoffer i tatoveringsblæk, 9) den aktuelle danske og europæiske lovgivning om tatovering, 10) metoder inden for fjernelse af tatovering og de problemstillinger, der knytter sig her til og 11) et forslag til en integreret forebyggelsesstrategi og herunder en række konkrete forslag til indsatser, der kan bidrage til forebyggelse af komplikationer og -risici i forbindelse med tatovering.

Vi håber således, at rapporten vil bidrage til at kvalificere og fremme den politiske beslutningsproces til udvikling af et lovmæssigt og styrelsesmæssigt apparat til at forbedre sikkerheden for borgerne i forbindelse med tatovering. Rapporten er også tilegnet sundhedsprofessionelle med kontakt til borgere, der har helbredsmæssige problemer med deres tatovering, og desuden den generelle befolkning med henblik på at informere grundigere om de potentielle risici, der er forbundet med at lade sig tatovere.

Rapporten er offentliggjort den 18. april 2015.