Årsberetninger

Vidensrådet skriver hvert år en årsberetning, som gør status over aktiviteterne i det forgangne år og beskriver både afsluttede og igangværende projekter, og den pressedækning, der har været i det pågældende år af Vidensrådets arbejde.