Baggrund

Sundhed skal på dagsordenen og der skal skabes større klarhed om, hvad der er sundt og sandt.

Vidensrådet har fokus på sundhed
Vidensråd for Forebyggelse blev etableret i 2011 i et samarbejde mellem TrygFonden og Lægeforeningen. Vidensrådet har i dets otte år lange levetid arbejdet målrettet på at gøre forskningsviden om forebyggelse og sundhedsfremme tilgængelig og brugbar for beslutningstagere, fagfolk og almindelige borgere med det langsigtede mål at kvalificere forebyggelsen og forbedre folkesundheden. Fokus er rettet mod de henholdsvis sundhedsfremmende faktorer og risici, der påvirker befolkningens sundhed mest.

Sundhed skal på dagsordenen
Vidensrådet forsker ikke selv, men samler og formidler den nyeste forskning om forhold, der påvirker befolkningens sundhedstilstand. Rådet vil sætte sundhed på dagsordenen og skabe større klarhed om hvilke sundhedsråd, der er fornuftige at følge og hvilke, der ikke virker, eller måske ligefrem gør mere skade end gavn. På den måde ønsker Rådet at bidrage til, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme sker med afsæt i den faglige viden. Vidensrådet formidler forskningsviden gennem temarapporter, konferencer, artikler i dagblade og populærvidenskabelige magasiner og deltager i debatter og møder med centrale sundhedspolitiske aktører.

Vidensrådets organisation
Vidensrådet består af formand Morten Grønbæk og næstformand Naja Hulvej Rod samt 13 rådsmedlemmer, som er førende nationale forskere med ekspertviden inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Rådet betjenes af et sekretariat i Lægeforeningen. Desuden har Sundhedsstyrelsen en observatørpost i Rådet. Rådet er finansieret af bevillinger fra fonde og bidrag fra Lægeforeningen. Derudover finansieres Rådets aktiviteter af løbende projektbevillinger fra diverse fonde, myndigheder eller organisationer. Rådet kan kun modtage bevillinger, der ikke medfører krav om indflydelse på Rådets arbejde. Til Rådet er knyttet et Koordinationsforum, der har til formål at holde større bevillingsgivere orienteret om Rådets aktiviteter.

Vidensråd for Forebyggelse søger løbende efter nye støtte- og samarbejdspartnere, der vil medvirke til indfrielse af fælles mål.