Baggrund

Sundhed skal på dagsordenen, og der skal skabes større klarhed om, hvad der er sundt og sandt.

Vidensrådet har fokus på sundhed
Vidensråd for Forebyggelse er et uafhængigt råd, der arbejder med forebyggelse af sygdom og fremme af befolkningens sundhed i bred forstand. Vidensrådet har fokus på de sundhedsrisici og sundhedsfremmende faktorer, der betyder mest for danskernes sundhed.

Vidensrådet består af 15 eksperter, der har stor viden om sygdomme og risikofaktorer, der påvirker danskernes sundhed. Rådsmedlemmernes kompetencer spænder bredt fra viden om alkohol, mental sundhed, fysisk aktivitet, rygning, kost og overvægt til kemiske miljøfaktorer og ulighed i sundhed.

Sundhed skal på dagsordenen
Vidensrådet forsker ikke selv, men samler og formidler den nyeste forskning om forhold, der påvirker befolkningens sundhedstilstand. Rådet vil sætte sundhed på dagordenen og skabe større klarhed om, hvilke sundhedsråd der er fornuftige at følge, og hvilke der ikke virker, eller måske ligefrem gør mere skade end gavn. På den måde ønsker rådet at bidrage til, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme sker med afsæt i den faglige viden. Målet er, at udarbejde tre til fire større rapporter om året, stå for konferencer, debatarrangementer eller temamøder.

Vidensrådets organisation 
Vidensråd for Forebyggelse er etableret i samarbejde mellem TrygFonden og Lægeforeningen. Rådet betjenes af et sekretariat med fem medarbejdere. Derudover er der tilknyttet et koordinationsforum bestående af rådets formand, næstformand, sekretariatschefen samt repræsentanter fra TrygFonden og Lægeforeningen. Sundhedsstyrelsen har en observatørpost i rådet.

Vidensrådet på engelsk
På engelsk hedder Vidensråd for Forebyggelse "The Council on Health and Disease Prevention". Alle rapporterne fra Vidensrådet indeholder et engelsk summary.