Fejlmeddelelse

Notice: Undefined index: und i framework_preprocess_page() (linje 73 af /home/b14cms.dk/users/vidensraad.dk/www/sites/all/themes/framework/template.php).

Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

Vi mangler dokumentation for hvilke indsatser, som kan forebygge udvikling af overvægt og kan derfor endnu ikke komme med anbefalinger af konkrete indsatser, man bør iværksætte. Vi anbefaler, at  der fokuseres på forskning i årsager til udvikling af overvægt, for derigennem at øge vores muligheder for at forebygge overvægt.

Jens Meldgaard Bruun, arbejdsgruppeformand

Op mod hvert femte barn eller ung i Danmark lever med overvægt eller svær overvægt. Forekomsten har været stagneret de seneste årtier, men vi har behov for at få den nedbragt. Børn og unge med overvægt er nemlig i risiko for at tage overvægten med sig ind i voksenlivet, og sker det, er det forbundet med en stærkt forøget risiko for en lang række sundhedsmæssige konsekvenser.

I Vidensråd for Forebyggelse nedsatte vi derfor en arbejdsgruppe bestående af de fremmeste eksperter på området med det formål at skabe et overblik over, hvilke indsatser der bedst forebygger udviklingen af overvægt hos normalvægtige børn. Det var tanken, at et sådant overblik kunne danne et vidensgrundlag for politikere, beslutningstagere og praksisprofessionelle, til at træffe kvalificerede valg om nye initiativer på området.

Vi havde på forhånd en formodning om, at der ikke er stærk evidens for effekten af de eksisterende indsatser, og den formodning har vist sig at holde stik. Vi har ganske enkelt ikke fundet overbevisende dokumentation for, at de forebyggende indsatser, vi kender til, rent faktisk virker.

Vi kan altså ikke med denne rapport vejlede aktører på børne- og ungeområdet omkring, hvordan de med evidens i hånden kan forebygge overvægt. I stedet ser vi denne rapport som en enestående anledning til at opfordre til at tænke kreativt og arbejde på nye måder med at fremme en sund vægtudvikling blandt alle børn og unge.

Trods sin mangel på gode råd giver rapporten et indblik i den aktuelt bedste viden om udviklingen af overvægt blandt børn og unge, betydningen af social ulighed, hvilke risikofaktorer, der er forbundet med udvikling af overvægt, samt et overblik over de indsatser, der anvendes for at forebygge overvægt blandt børn og unge.

Rapporten offentliggøres 9. marts 2021