Fejlmeddelelse

Notice: Undefined index: und i framework_preprocess_page() (linje 73 af /home/b14cms.dk/users/vidensraad.dk/www/sites/all/themes/framework/template.php).

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?

”Desto tidligere du begynder at ryge, desto hurtigere bliver du også afhængig af nikotinen, og det forøger også din risiko for at blive daglig ryger som voksen. Det allervigtigste er derfor, at vi får stoppet den bølge af børn og unge, som begynder at ryge, og dermed er i stor risiko for at blive syge af det senere i livet”

Jørgen Vestbo, arbejdsgruppeformand

Vidensråd for Forebyggelse har for første gang indsamlet, sammenfattet og vurderet den nyeste videnskabelige forskning om, hvad der virker bedst til at forebygge, at børn og unge starter på cigaretterne.

Erfaringer fra andre lande viser, at andelen af børn og unge, der begynder at ryge, kan nedbringes betydeligt, hvis nationale og lokale beslutningstagere har vilje og mod til at tage en bred vifte af midler i brug. Regeringens mål om en røgfri generation er et skridt i den rigtige retning. Men ambitionen gør det ikke alene. Målet skal følges op af effektive indsatser, hvis vi vil opleve en røgfri generation i 2030. Det er derfor nødvendigt at skabe klarhed over, hvad der virker, hvis det skal lykkes at nå målet.

Vidensråd for Forebyggelse nedsatte derfor en arbejdsgruppe bestående af danske eksperter på området, og gennem en målrettet gennemgang af den videnskabelige litteratur, har den nu afdækket de indsatser, der er mest effektfulde til forebyggelse af rygning blandt børn og unge.

Indsatser, der virker og ikke virker
Litteraturgennemgangen har vist en vis variation i evidensen bag og effekten af de mange afprøvede forebyggelsestiltag. På baggrund af gennemgangen kan vi pege på otte typer indsatser, som er særligt virksomme til at forebygge rygestart blandt børn og unge. Det drejer sig om: høj pris på tobak, røgfri hjem, flerstrengede indsatser i skolen, der fx kombinerer undervisning med en forældreindsats og ændringer i skolemiljøet, reklameforbud, forebyggelseskampagner, håndhævet forbud mod salg af tobak til mindreårige, håndhævet rygeforbud på skolens matrikel samt ung til ung-indsatser.

Vi har også valgt at pege på indsatser, der ikke ser ud til at virke. Vi bør undgå det, der politisk set kan virke tiltalende, men som ikke har effekt. Det drejer sig om: oplysningsbaseret undervisning i skolen, ikkehåndhævet forbud mod salg af tobak til mindreårige og brug af e-cigaretter til rygeforebyggelse.

Fremadrettede handlemuligheder
Vi giver til sidst i rapporten en liste over handlemuligheder for forskellige aktører. I visse tilfælde er der medtaget indsatser, som der endnu ikke foreligger solid evidens for, da de er nye. Imidlertid er alle baseret på tilgange, som har vist sig at have effekt. Vi har i Danmark i de seneste år set en stagnation i andelen af voksne rygere. Jo færre voksne, der ryger, des færre børn og unge begynder at ryge. Forudsætningen for, at tobaksforebyggelse hos børn og unge kan lykkes, er derfor, at tobaksforebyggelse og støtte til rygestop målrettet voksne samtidig intensiveres. Børn bør ikke være i tvivl om, at den sociale norm er, at der ikke ryges.

Rapporten er offentliggjort den 24. april 2018.