Fejlmeddelelse

Notice: Undefined index: und i framework_preprocess_page() (linje 73 af /home/b14cms.dk/users/vidensraad.dk/www/sites/all/themes/framework/template.php).

Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge

”Vi ser, at det især er de komplekse, sundhedsfremmende indsatser, der virker bedst. Vi ser også, at forældrenes ansvar og rolle i forhold til børn og unges madvaner, måltidshyppighed og -præferencer er vigtige. Og så ser vi, at det specielt er blandt de unge, at der er størst potentiale for forbedringer”

Inge Tetens, arbejdsgruppeformand

Der er i dag god videnskabelig dokumentation for, at sunde mad- og måltidsvaner er med til at fremme og bevare et godt helbred livet igennem, herunder forebygge overvægt og svær overvægt og dertilhørende alvorlige komplikationer samt forebygge huller i tænderne og syreskader. Der mangler dog fortsat klarhed over, hvilke indsatser og/eller indsatskomponenter der effektivt fremmer sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge.

Derfor har Vidensråd for Forebyggelse nedsat en arbejdsgruppe med det formål at danne et nyt vidensgrundlag til at træffe kvalificerede valg om nye initiativer på området. Dette vidensgrundlag bygger på en samlet vurdering af den nuværende videnskabelige litteratur om, hvilke sundhedsfremmende indsatser der er effektive i forhold til at fremme sunde mad- og måltidsvaner hos børn og unge i alderen 3-18 år. Rapporten tager udgangspunkt i de daglige rammer, som børn og unge færdes i (dvs. hjem, børnehave, skole, lokalsamfund og samfund).

På baggrund af litteraturgennemgangen vurderes det, at fremtidige indsatser bør være komplekse og bør foregå på flere niveauer for at opnå de potentielt største sundhedsfremmende mad- og måltidseffekter blandt børn og unge. Konsistent og konsekvent forandring af de fysiske og strukturelle rammer for sunde mad- og måltidsvaner har en potentielt bredere og længerevarende effekt med betydelige sundhedsøkonomiske og samfundsmæssige gevinster og kan medvirke til at udligne sociale uligheder. Dokumentationen for de langsigtede effekter er fortsat begrænset.

Rapporten er offentliggjort den 28. februar 2018.