Rådsmøder

Vidensråd for Forebyggelse samles fire gange om året. På møderne bliver der talt om rådets arbejde, diskuteret aktuelle sundhedstemaer og besluttet, hvad der skal arbejdes med fremadrettet.