Strategi og vision

Vidensråd for Forebyggelse samler, bearbejder og formidler viden baseret på forskning. Målet er at bidrage til, at borgere i Danmark lever sundere og længere uden sygdom.

Vidensråd for Forebyggelse består af 15 forskere inden for sundhed og samfund.

Hver enkelt forsker har sin egen faglige styrke på et særligt felt inden for forebyggelse. Forskerne er udpeget fra videnskabelige selskaber og universiteter, og tilsammen dækker vi forebyggelsesområdet bredt. 

Vidensråd for Forebyggelse er uafhængigt af særinteresser. Viden og engagement er vores drivkraft.

Mission

Vidensråd for Forebyggelse samler, bearbejder og formidler viden baseret på forskning. Målet er at bidrage til, at borgere lever et bedre og længere liv.

Vision

Tænk forebyggelse for alle - syge såvel som raske.

Værdier

Vidensråd for Forebyggelse arbejder, uafhængigt af politiske og kommercielle interesser, for at forebyggelse og sundhedsfremme sker på et evidensbaseret grundlag.

Rolle

I Danmark er Vidensråd for Forebyggelse det eneste uafhængige råd, der har forebyggelse og sundhedsfremme som sit særlige fokus.

Inden for forebyggelse og sundhedsfremme er Vidensråd for Forebyggelse en debatskabende aktør og et aktivt bindeled mellem eksisterende viden på den ene side og politikere, sundhedsprofessionelle, andre fagprofessionelle og borgere på den anden side.

Profil

Tre elementer har en kerneplacering i Vidensråd for Forebyggelses arbejde:

 • At samle og formidle forskningsbaseret viden om forebyggelse og sundhedsfremme
 • På baggrund heraf at rådgive om hvad der kan være bedst at gøre i forhold til særlige sundhedsudfordringer
 • At understøtte implementering af aktiviteter som i praksis kan medvirke til forbedret sundhed - i tæt samarbejde med alliancepartnere.

Målgrupper

Vidensråd for Forebyggelse har overordnet tre målgrupper for de forskellige aktiviteter:

 • Statslige, regionale og kommunale beslutningstagere. Vi ønsker, at politikere arbejder for, at forebyggelse er bedre end behandling, og at forebyggende tiltag også kan have effekt på kort sigt.
 • Sundhedsprofessionelle og andre fagprofessionelle, bl.a. læger, sygeplejersker og sundhedschefer. Vi ønsker, at sundhedsprofessionelle tænker forebyggelse ind i deres møde med borgerne.
 • Borgere i det danske samfund. Vi ønsker at imødegå myter med evidensbaseret viden og inspirere til bedre sundhedsadfærd.

Strategisk fokus

I perioden frem mod 2018 stiller Vidensråd for Forebyggelse særligt skarpt påforebyggelse blandt børn og unge, da megen uhensigtsmæssig sundhedsadfærd bliver grundlagt i barn- og ungdommen - i nogle tilfælde allerede i fostertilværelsen.

Hovedparten af Vidensråd for Forebyggelses indsatser vil således tage udgangspunkt i mulighederne for at styrke forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til børn og unge – også for at kunne bevare sundheden op igennem livet.

Der er en udtalt ulighed i sundhed. Vidensråd for Forebyggelse vil derfor arbejde målrettet på at inddrage ulighedsperspektivet i samtlige projekter.

Vidensråd for Forebyggelse vil herudover kunne påtage sig andre udvalgte indsatser som følge af pludseligt opståede behov eller ny, relevant viden på forebyggelsesområdet.

Succeskriterier

Vi vil måle vores succes på evnen til at omsætte viden baseret på forskning til sundhedsmæssig praksis. Målet er, at Vidensråd for Forebyggelses indsatser tages i anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af anbefalinger, handleplaner, lovgivning og tværgående initiativer mv.

Arbejdsform

Vidensråd for Forebyggelse benytter sig af en vifte af kommunikationsformer, som er egnet til størst mulig gennemslagskraft i forhold til hvert enkelt emne. F.eks.:

 • Temarapporter
 • Faglige artikler
 • Faglige oplæg ved relevante arrangementer
 • Medieindsatser
 • Særlige events
 • Temakonferencer og debatmøder
 • Debatindlæg og kronikker
 • Indsatser i samarbejde med interessenter og alliancepartnere

Økonomi

Vidensråd for Forebyggelse er frem til 2018 støttet af Lægeforeningen og TrygFonden efter et klart armslængdeprincip. Således koordineres alle Rådets indsatser med Lægeforeningen og TrygFonden men afvikles i praksis uafhængigt af disse.

Vidensråd for Forebyggelse søger løbende efter nye støtte- og samarbejdspartnere, der vil medvirke til indfrielse af fælles mål.