Kjeld Hermansen

Læge, dr.med., speciallæge i intern medicin, speciallæge i medicinsk endokrinologi

Adjungeret professor, dr.med., Klinisk Institut. Aarhus Universitet

Primære forskningsområder

Ernæring, prædiabetes, metabolisk syndrom, lipidstofskiftet og type 2-diabetes.

Tillidshverv

Medlem af European Nutritional GuidelineComittee for Diabetes and Nutrition Study Group, Europæiske Diabetesforeningen.