Merete Nordentoft

Overlæge, ph.d., MPH, dr.med., speciallæge i psykiatri

Professor, Psykiatrisk Center København, Institut for Klikisk Medicin, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet , Københavns Universitet

Primære forskningsområder

  • Muligheder for forebyggelse og behandling af psykisk lidelse.
  • Epidemiologiske undersøgelser af risikofaktorer og forløb, overdødelighed, herunder selvmordsrisiko.
  • Undersøgelse af effekten af psykosociale og psykoterapeutiske interventioner for forskellige psykiske lidelser

Tillidshverv

  • Leder af det psykiatriske forskeruddannelsesprogram
  • Bestyrelsesmedllem i International Schizophrenia International Research Society - SIRS
  • Bestyrelsesmedlem i Livslinjen og Ombold
  • Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab