Morten Grønbæk

Læge, ph.d., dr.med.

Direktør for Statens Institut for Folkesundhed og forskningschef ved Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet

Videnskabelige fokusområder:

Positive og negative helbredseffekter af alkohol, forbedring af folkesundhed m. fokus på rygning og social ulighed i sundhed.

Tillidshverv

Formand for:
Motions- og Ernæringsrådet 2007-08
Vidensråd for Forebyggelse fra 2011
Karen Elise Jensens Fond fra 2021
Københavns Kommunes ekspertgruppe vedr. luftforurening fra 2019
Pensiondanmarks Advisory Board for sundhedsordninger fra 2022.

Medlem af:
Regeringens Forebyggelseskommission 2008-09
Det Nationale Forebyggelsesråd 2008-12
The Science Group within the European Alcohol and Health Forum 2008-12
Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe 2009-13
bestyrelsen for Karen Elise Jensens Fond 2013-20
Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) 2013-20
Sundhedsstyrelsens screeningsgruppe 2015-19.

Tildelt:
Sygekassernes Helsefonds forskerpris 2001;
Anna Bochardts Mindelegat 2001
SDU’s Forskningsformidlingspris 2016
Lægeforeningens Hæderspris 2019
Ridderkorset af Dannebrogordenen 2019