Morten Grønbæk

Læge, ph.d., dr.med.

Direktør for Statens Institut for Folkesundhed og forskningschef ved Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet

Primære forskningsområder

Alkoholforebyggelse og alkohol i relation til sygdom og dødelighed

Tillidshverv

  • Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. borgerrettet kræftforebyggelse 
  • Medlem af The Science Group within the European Alcohol and Health Forum
  • Medlem af Regeringens Forebyggelseskommission
  • Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende indstillinger til flere lektorater og professorater ved Syddansk, Københavns og Aarhus Universitet
  • Sagkyndig bedømmer for Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskab