Naja Hulvej Rod

Cand.scient.san.publ., ph.d., dr.med.

Professor i stress og Epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Primære forskningsområder

Helbredskonsekvenser af stress og søvnproblemer samt epidemiologiske metodeproblemstillinger

Tillidshverv

  • Leder af Afdeling for Epidemiologi ved Københavns Universitet
  • Medlem af styregruppen for Københavns Stressforskningscenter
  • Leder af forskningsuddannelsesprogrammet i Folkesundhed og Epidemiologi ved Københavns Universitet
  • Sagkyndig bedømmer for det Svenske Forskningsråd