Årsberetning 2015

af Peter Aagaard

Vidensråd for Forebyggelse har igen i 2015 indsamlet den nyeste viden om danskernes sundhed og helbred. Dårlig søvn er en trussel mod helbredet. Unges hjerner kan tage skade af hashrygning og mange danskere får skader af deres tatoveringer.

23. februar 2016

Siden oprettelsen i 2011 har Vidensråd for Forebyggelse samlet den nyeste viden om danskernes sundhed på en række konkrete områder. I 2015 udgav vi tre rapporter. Den første rapport fra april konkluderede, at hver tredje tatoverede dansker får skader på grund af deres tatoveringer. I maj fastslog vi i årets anden rapport, at især unges hjerner kan tage skade, hvis de ryger hash. Lige før sommerferien udgav vi en rapport om danskernes søvnvaner, og her var konklusionen, at danskere, der sover dårligt nat efter nat, har en øget risiko for at udvikle overvægt, stress, type 2- diabetes og hjertekarsygdomme.   

Vidensråd for Forebyggelse var også repræsenteret på årets Folkemøde på Bornholm. Her deltog rådets formand, Morten Grønbæk, i flere debatter – blandt andet om usunde fødevarer og forebyggelse. Rådet har også i løbet af 2015 samarbejdet med blandt andet Roskilde Kommune og KL om konferencer, hvor resultaterne fra rapporterne om børn og unges mentale sundhed fra 2014, og rapporten om hashrygning, har været udgangspunkt for debatten.

Vidensråd for Forebyggelse er et uafhængigt råd, som er etableret i et samarbejde mellem Lægeforeningen og TrygFonden. Vidensrådet består af 15 eksperter, der har stor viden om sygdomme og risikofaktorer, der påvirker danskernes sundhed. Rådsmedlemmernes kompetencer spænder bredt fra viden om alkohol, mental sundhed, fysisk aktivitet, rygning, kost og overvægt til kemiske miljøfaktorer og ulighed i sundhed.

Årsberetningen henvender sig til dem, der har interesse for Vidensrådets arbejde, organisering og økonomi.

God læselyst.