Årsberetning 2016

af nr.VFF@DADL.DK

Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd grundlægges ofte tidligt i livet. Derfor har Vidensråd for Forebyggelse siden 2015 haft børn og unge som fokusområde. I 2016 har vi sammen med førende eksperter og organisationer indsamlet den nyeste viden om sundhed og forebyggelse i netop denne målgruppe. 

26. april 2017

Vidensrådet har i 2016 udgivet to større rapporter, der begge blev præsenteret ved velbesøgte eftermiddagskonferencer. I rapporten ”Fysisk aktivitet – Læring, trivsel og sundhed i folkeskolen” klarlagde vi effekter af fysisk aktivitet. Desuden samlede vi en række anbefalinger om fysisk aktivitet henvendt til folkeskolelærere, forældre, skoleledere og politikere. Rapporten konkluderede, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børns sundhed og trivsel, og meget tyder på, at det også kan fremme kognition og faglige præstationer. I årets anden rapport ”Forebyggelse af nedsat frugtbarhed” gennemgik vi risikofaktorer og forebyggelsespotentialer for nedsat frugtbarhed, der er et hyppigt og ofte overset problem. Et hovedbudskab er, at befolkningen, beslutningstagere og sundhedsprofessionelle mangler viden om risikofaktorer og årsager til nedsat frugtbarhed. Derfor er vi glade for, at rapporten er kommet bredt ud blandt både politikere og praktikere, samt er blevet brugt i undervisningen på flere sundhedsfaglige uddannelser.
Vidensråd for Forebyggelse var igen i 2016 repræsenteret på Folkemødet på Bornholm, hvor vi var medarrangør af en debat omkring børn og unges trivsel. Desuden har Vidensrådet i årets løb udgivet en række kronik- og debatindlæg, deltaget i Folkesundhedsdagene, KL’s Sundhedskonference, Lægedagene, samt leveret input til en ny national tatoveringsstrategi og revision af tatoveringsloven. 2016 blev også året, hvor vi for alvor kom på de sociale medier. Vi har spredt Vidensrådets budskaber via vores Facebook-profil og oprettet en Twitter-profil, hvor vi har promoveret Vidensrådets anbefalinger i en række sager.

Vidensrådet fortsætter i 2017 arbejdet med forebyggelse blandt børn og unge. I øjeblikket arbejder vi med to rapporter, der skal skabe klarhed om, hvordan vi fremmer børn og unges sunde mad- og måltidsvaner, samt hvad der skal til for at forebygge rygestart blandt unge.

God læselyst.
Med venlig hilsen

Pernille Bendtsen
Sekretariatschef