Årsrapport for 2019

af svg@dadl.dk

Et travlt 2019 er forbi. Vi har samlet alle Vidensråd for Forebyggelses aktiviteter for det forgangne år.

27. april 2020

Vidensråd for Forebyggelse kan se tilbage på et travlt år. Med udgangen af 2018 sluttede en strategisk periode, som gik fra 2015-2018, og 2019 markerede dermed begyndelsen på en ny strategisk periode. Det betød samtidig et farvel og mange tak for en stor indsats til fem rådsmedlemmer og et goddag og velkommen til fem nye, som straks ved indtrædelsen i Rådet blev en del af arbejdet med at formulere og vedtage fokus for den nye strategiske periode, der løber fra 2019-2022.

Konference om overvægt
Vi åbnede 2019 med en stor og velbesøgt konference i Lægeforeningens lokaler om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge i februar. Konferencen blev så stor en succes, at Steno Diabetes Center Aarhus har inviteret til et samarbejde om at gentage konferencen i 2020 i Aarhus.

Den skulle være afviklet i april i år, men er på grund af corona udsat til 15. september.

Temarapport om unge alkoholkultur
Lige inden sommerferien lancerede vi temarapporten "Unges alkoholkultur - et bidrag til debatten" om danske unges alkoholkultur, som også præsenterer en række anbefalinger til, hvordan vi kan ændre en usund alkoholkultur blandt de unge til en mindre usund.

Rapporten blev vel modtaget og bredt dækket i medierne hen over sommeren, og i slutningen af august præsenterede vi rapporten ved en konference i Lægeforeningens lokaler. Konferencen havde deltagelse af en lang række vigtige interessenter, gymnasierektorer, SSP-konsulenter, misbrugskonsulenter, forskere og interesseorganisationer.

Mentalt helbred, overvægt og sårbare gravide
Derudover er der i årets løb blevet arbejdet benhårdt på en række igangværende projekter: En opdatering af temarapporten om mentalt helbred blandt de 10-24-årige, en temarapport om mentalt helbred blandt de 0-9-årige, en temarapport om forebyggelse af overvægt og en konference i samarbjede med Sundhedsstyrelsen om sårbare gravide og tidlig indsats. Altsammen noget, der ventes afsluttet i løbet af 2020. 

Sidst men ikke mindst er der hen over året arbejdet med at implementere viden og anbefalinger fra temarapporterne i form af kronikker og debatindlæg i pressen, samt via rådsmedlemmernes, formandskabets og sekretariatets deltagelse i konferencer og oplæg.

Læs meget mere om det og alt det andet, Vidensrådet bedrev i 2019. Find hele årsrapporten i venstrespalten på denne side.