Børn og unges mad- og måltidsvaner

af nr.VFF@DADL.DK

En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse giver klarhed over, hvilke indsatser der har effekt på mad- og måltidsvaner blandt børn og unge. I den anledning holdt Vidensrådet og Nordea-fonden konference, hvor rapportens væsentligste konklusioner blev fremlagt.

14. marts 2018

Konferencen fandt sted samme dag, som Vidensråd for Forebyggelse offentliggjorde rapporten ”Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge”. Rapportens væsentligste konklusioner blev fremlagt, og der blev givet eksempler på succesfulde indsatser.

Moderator jakob Illeborg udfordrede dagens panel med udgangspunkt i rapporten og på baggrund af spørgsmål, der blev genereret i workshops med konferencens deltagere. I panelet sad blandt andre Bente Stærk (souschef i Fødevarestyrelsen - afdeling for Ernæring, formand i Måltidspartnerskabet, næstformand i Fuldkornspartnerskabet), Signe Frese (CSR-direktør i Coop) og Christine Antorini (formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg).

Konferencens formål var at bidrage til øget viden og indsigt hos fagprofessionelle og beslutningstagere om effektive sundhedsfremmende indsatser blandt børn og unge på mad- og måltidsområdet og derigennem fremadrettet kvalificere de beslutninger, der træffes, og de indsatser, der igangsættes.

Du kan læse samtlige oplæg fra konferencen her på siden.