Bevilling fra Nordea-fonden skal fremme børn og unges madvaner

af vps.vff

Vidensråd for Forebyggelse har modtaget 950.000 kroner fra Nordea-fonden til at samle viden om børn og unges mad- og måltidsvaner i en rapport. Rapporten forventes at udkomme i slutningen af 2017.

28. september 2016

Danske børn og unge spiser for meget sukker og mættet fedt og for lidt fisk, grøntsager og fuldkorn. Men de mad- og måltidsvaner, der grundlægges i barndommen, har stor betydning for at kunne bevare et godt fysisk og mentalt helbred hele livet igennem. Derfor skal der nu skabes klarhed over hvilke faktorer, der har betydning for madkulturen blandt børn og unge. Denne viden skal blandt andet bidrage til at kvalificere de sundhedsfremmende indsatser.

- Vidensråd for Forebyggelse ønsker at sætte fokus på børn og unge, da vaner skabt i ungdomsårene ofte fastholdes ind i voksenlivet. Der er en række muligheder for at påvirke børn og unges mad- og måltidsvaner, og vi håber, at denne rapport kan bidrage til indsatserne, siger Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Det er projektets målsætning at definere, hvad en sund kost er og skabe overblik over udviklingen i børn og unges mad- og måltidsvaner de seneste årtier fordelt på køn, alder, etnicitet og socialklasse. Derudover skal projektet beskrive, hvilken betydning børn og unges mad- og måltidsvaner har for deres vaner senere i livet.

Projektet har særligt fokus på hvilke indsatser, der virker, herunder mad- og måltidsoplevelsers betydning for børn og unges mod, lyst og vilje til at spise sundere. Blandt andet undersøges betydningen af at inddrage børn og unge i selve fremstillingen af måltidet.

Nordea-fonden støtter i forvejen bl.a. Fars Køkkenskole, Mit Kokkeri og flere andre projekter, som har til formål at fremme børns sundhed gennem madlavning.

- Rapporten fra Vidensrådet vil give os og alle de mange andre aktører et samlet overblik over hvilke indsatser, der effektivt kan fremme børn og unges sunde madvaner. Den viden vil helt sikkert styrke os i arbejdet med at forbedre mad- og måltidskulturen i Danmark, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

I temarapporten vil Vidensråd for Forebyggelse samle den nationale og internationale videnskabelige litteratur. Rapporten skal munde ud i viden om, hvad der virker, når sunde mad- og måltidsvaner skal fremmes blandt børn og unge i daginstitutionen, skolen, hjemmet og fritiden.