Bevilling fra TrygFonden skal forebygge højt alkoholforbrug blandt unge

af nr.VFF@DADL.DK

Vidensråd for Forebyggelse har modtaget 950.000 kr. fra TrygFonden til at samle viden om unges alkoholvaner og komme med anbefalinger til, hvordan vi forebygger højt alkoholforbrug blandt unge i Danmark.

14. juni 2017

Danske unge begynder at drikke alkohol i en tidlig alder, de har et højt alkoholforbrug, og de drikker mere fuldskabsorienteret end deres europæiske naboer. I alt 37 % af de 15-16-årige danskere har været fulde mindst én gang i løbet af den seneste måned. Til sammenligning ligger det tilsvarende gennemsnit på 17 % i de europæiske lande.

Netop dette drikkemønster, hvor mange genstande indtages over kort tid, har vist sig at være særlig risikofyldt og have negative helbredsmæssige konsekvenser på både kortere og længere sigt. Der er således brug for tiltag, der kan få danske unge til at udskyde deres alkoholdebut og nedsætte deres forbrug. Men der mangler viden om, hvad der virker i en dansk kontekst.

Derfor ønsker Vidensråd for Forebyggelse at indsamle og sammenfatte den nyeste internationale forskningsviden om, hvilke forebyggelsesstrategier og interventioner, der bedst muligt forebygger tidlig alkoholdebut og højt alkoholforbrug blandt børn og unge i Danmark. Denne viden vil blive samlet i en temarapport, som skal munde ud i konkrete anbefalinger på området. Målet er, at vi i rapporten kan præsentere de mest effektive forebyggelsesstrategier til at nedsætte alkoholforbruget blandt de 15-25-årige, hvor forbruget er særlig højt. Desuden vil rapporten pege på, hvor der mangler viden og dermed fremadrettet kunne inspirere til ny forskning på området. Det er vores ambition, at rapporten skal bidrage til at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

TrygFonden ønsker at bidrage til, at børn og unge grundlægger en sund livsstil og støtter derfor kortlægningen af evidensbaserede indsatser, som kan anvendes i praksis.

Rapporten forventes færdiggjort i juni 2019.