Billig forebyggelse

I et interview i Børsen med overskriften "Eksperter vil have mere forebyggelse" giver Vidensrådets formand, Morten Grønbæk, otte forslag til gratis eller billige forebyggelsesindsatser, som umiddelbart kan sættes i gang

16. april 2012

Forebyggelse og sundhedsfremme kommer ofte til kort, når der i krisetider skal prioriteres benhårdt mellem forskellige velfærdsydelser. Vidensråd for Forebyggelse kommer derfor med otte forslag til gratis eller billige forebyggelsesindsatser, som umiddelbart kan sættes i gang af regeringen.

Danskernes sundhed skal forbedres. På trods af at de nyeste tal på middellevetiden viser positive takter, halter vi fortsat efter andre vestlige lande. Forskere peger på, at især vores ryge- og alkoholvaner er hovedårsagen til, at vi ikke er lige så langt som andre vestlige lande.

En forbedret folkesundhed har mange fordele. For det første vil det for den enkelte betyde et længere liv med mindre sygdom, for det andet er der helt oplagt samfundsøkonomiske gevinster ved en sundere befolkning, som principielt har brug for færre sundhedsydelser og kan bidrage aktivt til samfundsproduktionen i flere år.

Selvom danskernes middellevetid er forbedret, er den sociale ulighed i sundhed fortsat et problem. Det betyder, at danskere med sparsom uddannelse og indkomst har en dårligere sundhed end mere veluddannede og velstående borgere.

Flere af forslagene til billige forebyggelsesindsatser er også nævnt i Forebyggelseskommissionens rapport – men er stadig lige aktuelle. Vidensrådets bud på billige forebyggelsesindsatser er formuleret med vægt på usunde vaner omkring tobaksrygning, alkohol, mad og fysisk inaktivitet, der alle er centrale risikofaktorer for de sygdomme, der bidrager mest til sygdomsbyrden og den sociale ulighed i Danmark.

1.    Tobak forhandles kun på særlige udsalgssteder

2.   Røgfri skoletid

3.   Chokhøje afgifter på tobak

4.   Intet salg af alkohol til unge under 18 år

5.   Fysisk aktivitet indgår i kommune- og lokalplaner

6.   Bevægelsespolitikker på alle arbejdspladser, institutioner og skoler

7.   Mindre emballage- og portionsstørrelser

8.   Mindre salt i forarbejdede fødevarer