Danskerne sidder for meget ned - det kan skade helbredet

For mange af dagens timer bliver brugt på at sidde ned – især foran skærmene. Det kan have store konsekvenser for helbredet, også selvom man lever op til anbefalingerne for daglig fysisk aktivitet, viser ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse

24. august 2012

Vores adfærd er blevet mere stillesiddende, og det kan have store konsekvenser for vores helbred i form af øget risiko for livsstilssygdomme. Stillesiddende adfærd kan være en selvstændig risikofaktor for helbredet. Altså, selvom voksne er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen - og børn 60 minutter - som anbefalet af Sundhedsstyrelsen, er der alligevel en helbredsrisiko, hvis man sidder ned resten af tiden. Vidensrådet har derfor som de første i Danmark grundigt gennemgået den nyeste forskning, der har fokus på sundhedseffekterne af stillesiddende adfærd.

Omfanget af stillesiddende adfærd
Børn mellem 4 og 11 år ser i gennemsnit 2 timer og 3 minutters tv om dagen, mens de 12-20-årige unge i gennemsnit ser 2 timer og 18 minutters tv om dagen (2010). Undersøgelser tyder endda på, at der i forbruget af tv og computer blandt børn og unge er en social gradient, så tidsforbruget på både tv og computer er jævnt stigende fra socialgruppe 1 til 3, men stiger ikke yderligere fra socialgruppe 3 til 4.

Andelen af voksne danskere med stillesiddende arbejde har været stigende over en årrække og er nu på omkring 40 %. Det er hovedsageligt folk med lange uddannelser, der har stillesiddende arbejde, mens det er ældre personer, personer med kortere uddannelser og personer uden beskæftigelse, der har stillesiddende adfærd i fritiden.

Stillesiddende adfærd og helbred
Vidensrådets rapport viser, at børn og unge, der sidder meget foran fjernsynet, har større risiko for at blive overvægtige. Det tyder ligefrem på, at der en sammenhæng mellem et stort tv-forbrug og en dårlig kondition, og en stigning i metaboliske risikofaktorer (bl.a. blodtryk, insulinfølsomhed og kolesterol).Forskning peger desuden på, at et stort tv-forbrug hos børn og unge er forbundet med dårlig mental sundhed, fx depression, dårligere præstation i skolen og sociale adfærdsproblemer, samt at de stillesiddende vaner til en vis grad hænger fast i voksenlivet.