Et særligt år er omme

af svg@dadl.dk

Som for alle andre blev 2020 et ganske særligt år i Vidensråd for Forebyggelse på grund af corona. Bliv klogere på, hvad Vidensrådet har afsluttet og igangsat i årets løb i årsberetningen for 2020.

10. maj 2021

Corona-pandemien har åbenlyst haft en lang række negative og for mange mennesker også tragiske konsekvenser. I den lettere ende har coronapandemien haft indflydelse på mange arbejdspladser, fordi arbejdsgange og mødeformer måtte lægges om, og mange opgaver blev udskudt eller aflyst. 

Men måske er der også konstruktiv læring at hente i den til fremtidens folkesundhedsindsatser. Vidensrådets formandskab har i flere debatsammenhænge stillet spørgsmålet: Hvad kunne vi opnå af vundne, gode leveår blandt danskerne, hvis vi kastede lige så mange kræfter efter at forebygge overvægt, rygning, usund alkoholkultur og fysisk inaktivitet, som vi har brugt på at bekæmpe og forebygge corona?

Corona til trods er Vidensrådet i det forgangne år kommet i mål med en ny stor rapport om de 10-24- åriges mentale helbred. Det er et område, som det er vigtigt at have fokus på, fordi det mentale helbred har stor betydning for børn og unges daglige funktion, personlige udvikling, livskvalitet og sociale relationer. Og coronasituationen gjorde kun temaet mere relevant, fordi det fra flere sider blev pointeret, at nedlukningen har påvirket mange unge psykisk.

Der er desuden blevet arbejdet på kommende temarapporter om overvægt hos børn og unge, nordisk kost og mentalt helbred hos de 0-9-årige, ligesom der er lagt mange kræfter i planlægning af kommende konferencer om blandt andet forebyggelse af overvægt hos børn og unge, om unges risikoadfærd og om svangreomsorg og tidlig indsats.

Læs meget mere i årsberetningen for 2020, som du finder i venstrespalten og kan downloade. God læselyst!