Folkemøde 2016: Interviews med paneldeltagere

af vps.vff

Hør her nogle af paneldeltagernes hovedbudskaber under debatten om børn og unges mentale helbred.

29. juni 2016

Pernille Due - debat om danske børn og unges mentale trivsel

Chris McDonald - debat om danske børn og unges mentale trivsel

Pernille Due, rådsmedlem i Vidensråd for Forebyggelse og forsker i sundhedsadfærd blandt børn og Chris McDonald, Cand.scient i Human Fysiologi og stifter af nonprofitorganisationen Just Human:

For lidt søvn om natten og en stigende oplevelse af stress er de primære fysiologiske årsager til børn og unges faldende trivsel.

 

Veronika Schultz - debat om danske børn og unges mentale trivsel

Veronika Ahrensbøll Schultz, forkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning:

Ifølge gymnasieeleverne skyldes den faldende trivsel, at de mødes af stigende krav i uddannelsessystemet. 

 

 

Anders Hede - debat om danske børn og unges mentale trivsel

Anders Hede, forskningschef i Trygfonden:

Det er stor ulighed i børn og unges mentale trivsel. Derfor bør fokus i højere grad ligge på de særligt udsatte børn. Og her kan vi politisk blive langt bedre til at sætte ind.

Merete Riisager - debat om danske børn og unges mentale trivsel

Merete Riisager, undervisnings- og børneordfører, Liberal Alliance:

Som modstandere af en større offentlig sektor mener Liberal Alliance ikke, at samfundet skal tage ansvar for unges trivsel generelt. Derimod kan der fra politisk side gøres langt mere for at hjælpe de socialt udsatte børn og unge.

Carolina Magdalene Maier - debat om danske børn og unges mentale trivsel

Carolina Magdalene Maier, undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører samt ordfører for sundhed og livskvalitet, Alternativet:

Alternativet mener, at strukturelle tiltag på uddannelsesområdet kan forbedre de unges trivsel. Partiet forlod forhandlingerne om gymnasiereformen og ærgrer sig blandt andet over det nye karakterkrav.