Gense udvalgte oplæg fra konference om barnets første 1000 dage

af svg@dadl.dk

Konferencen "En god begyndelse", som Vidensråd for Forebyggelse afholdt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen blev live-streamet og optaget. Nu kan du gense dele af konferencen i optagelserne fra dagen.

20. december 2021

Den 1. december havde Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse inviteret til konferencen "En god begyndelse" om barnets første 1000 dage. Konferencens fokus var tidlig indsats i forhold  til at forebygge social ulighed i sundhed.

Se program for konferencen og opsamling på de væsentligste pointer i venstrespalten, og find video fra konferencen her nedenfor. Optagelserne er inddelt i forhold til programmet for dagen, og du kan se i teksten under hvert klip, hvem der medvirker. Tilføj undertekster til klippet ved at klikke på "cc" i nederste højre hjørne af playeren og vælg "dansk".

01_Velkommen.mp4

Velkommen til konferencen, ved Søren Brostrøm

02_Steven Lucas.mp4

Steven Lucas, lektor ved Uppsala Universitet: At ændre et barns livsbane, om vigtigheden af tidlig opsporing af børn i risiko for omsorgssvigt og indsats til familier med behov for hjælp.

03_ULIGHED I SUNDHED STARTER VED UNDFANGELSEN.mp4

Ulighed i sundhed starter ved undfangelsen:

Pernille Tanggaard Andersen, professor ved Syddansk Universitet holder oplæg om, hvordan ulighed i sundhed opstår.

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, giver et indblik i, hvilke udfordringer familier med små børn oplever.

04_HVORDAN KAN VI KAN FREMME TRIVSEL OG FOREBYGGE MENTALE HELBREDSPROBLEMER BLANDT GRAVIDE,-006.mp4

Hvordan kan vi fremme trivsel og forebygge menale helbredsproblemer blandt gravide, familier og småbørn?

Bjørn Holstein, professor emeritus ved Syddansk Universitet, gennemgår risiko- og beskyttende faktorer, samt forskning om tidlig opsporing og indsatser, der har betydning for børns sundhed og trivsel.

Tine Brink Henriksen, professor i neonatologi og overlæge i pædiatri på Aarhus Universitetshospital, giver et indblik i, hvordan risikofaktorer og indsatser håndteres i klinikken med de helt små børn.

Margit Kofod, sundhedsplejerske og master i sundhedspædagogik, Ringsted Kommune, giver et indblik i den sundhedsfremmende indsats i kommunen.

06_Refleksioner om formiddagens oplæg.mp4

Refleksioner over formiddagens oplæg, ved Morten Grønbæk, der er formand for Vidensråd for Forebyggelse og direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

07_ERFARINGER FRA FORÆLDRE.mp4

To mødres erfaringer med at være en såkaldt sårbar familie.

09_Lene Skjelbo.mp4

Eksempler på, hvordan vi tidligt kan opspore til rettidig indsats:

Lene Skjelbo, ledende sundhedsplejerske i Hjørring Kommune.

08_Michelle Kolls.mp4

Eksempler på, hvordan vi tidligt kan opspore til rettidig indsats:

Michelle Kolls, afsnitsleder af Familieambulatoriet, Region Hovedstaden, Amager-Hvidovre Hospital.

10_Sarah Fredsted Villadsen.mp4

Eksempler på, hvordan vi tidligt kan opspore til rettidig indsats:

Sarah Fredsted Villadsen, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavsn Universitet.

11_DEBAT - BØRN, GRAVIDE OG FAMILIER I SÅRBARE LIVSSITUATIONER- HVORDAN FREMMER VI LIGHED I SUNDHED DE FØRSTE.mp4

Debat med Lene Skjelbo, Michelle Kolls og Sarah Fredsted Villadsen.

12 Mette Væver final.mp4

Hvordan fremmer vi en sund udvikling og mental trivsel hos småbørn, og hvad er forældrenes rolle:

Oplæg ved Mette Væver, professor i børnepsykologi og tidlig intervention, Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Københavns Universitet.

13_Anne Mette Skovgaard.mp4

Hvordan fremmer vi en sund udvikling og mental trivsel hos småbørn, og hvad er forældrenes rolle:

Oplæg ved Anne-Mette Skovgaard, professor i børns mentale helbred og psykopatologi, Syddansk Universitet.

14_Opsamling og tak for i dag.mp4