Gense udvalgte oplæg fra rusmiddelkonference

af svg@dadl.dk

VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE og Trygfonden HOLDT EN KONFERERENCE OM multikomponente indsatser i rusmiddelforebyggelse. Se eller gense udvalgte oplæg HER.

17. januar 2022

Den 9. december 2021 afholdt Vidensråd for Forebyggelse og Trygfonden i fællesskab en konference om unges rusmiddelbrug. Konferencen skulle have været afholdt fysisk i DGI Byen men blev på grund af corona-situationen i sidste øjeblik omlagt til en virtuel konference, som blev optaget. Her nedenfor kan du se eller gense udvalgte oplæg fra webinaret.

Vidensråd for Forebyggelse har gennem årene jævnligt beskæftiget sig med rusmidler og har blandt andet udgivet temarapporter om cannabis, tobak og alkohol, herunder børn og unges brug af dem. Undervejs i det arbejde er det blevet tydeligt, at det sjældent er nok at sætte ind med et enkelt middel over for et enkelt rusmiddel. Det er stærkere evidens for positiv effekt, når der sættes ind med såkaldt multikomponente indsatser. Det vil sige indsatser, som fx både rummer et element af vejledning eller undervisning, flere sociale aktiviteter og måske dertil ændrer på nogle strukturelle forhold. Ofte er det også mere virksomt, hvis indsatsen retter sig mod flere arenaer samtidig, fx både skolen, lokalsamfundet og familien.

Men hvordan gør man så det?

På konferencen delte en række eksperter og praktikere forskningsviden og erfaringer, der kan inspirere til udvikling af multikomponente rusmiddelforebyggende indsatser blandt unge, og nu er der mulighed for at se eller gense udvalgte oplæg fra dagen.

Se program for konferencen i venstrespalten, og find video fra konferencen her nedenfor. Optagelserne er inddelt i forhold til programmet for dagen, og du kan se i teksten under hvert klip, hvem der medvirker.

Introduktion til konferencens temaer_Morten Grønbæk.mp4

Introduktion til konferencens temaer v/Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Overblik_Hvilke rusmilder bruger unge og hvordan_Maria Koch Aabel.mp4

Overblik: Hvilke rusmidler bruger unge og hvordan? v. Maria Koch Aabel, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen.

Overblik_Hvilke unge bliver afhængige, og hvor går grænsen mellem forbrug og misbrug_Mads Uffe Petersen.mp4

Overblik: Hvilke unge bliver afhængige, og hvor går grænsen mellem forbrug og misbrug? v. Mads Uffe Petersen, professor, Center for Rusmiddelforskning.

Sociologisk perspektiv_ Unges risikotagning i hverdagslivet_Signe Ravn .mp4

Sociologisk perspektiv: Unges risikotagning i hverdagslivet v. Signe Ravn, senior lecturer, University of Melbourne.

Ny undersøgelse_Hvordan påvirkes unges risikoadfærd_Resultater fra projekt om social pejling_Henriette Andrea Nobili.mp4

Ny undersøgelse: Hvordan påvirkes unges risikoadfærd? Resultater fra projekt om social pejling ”Alle de andre gør det” v. Henriette Andréa Nobili, specialkonsulent, Det Kriminalpræventive Råd.

Overblik_Hvad ved vi om evidens i rusmiddelforebyggende indsatser_Morten Grønbæk.mp4

Overblik: Hvad ved vi om evidens i rusmiddelforebyggende indsatser? v. Morten Grønbæk, formand, Vidensråd for Forebyggelse.

Overblik_Hvad ved vi om inddragelse af beskyttende faktorer i rusmiddelforebyggelse - med særligt fokus på forældres betydnin

Overblik: Hvad ved vi om inddragelse af beskyttende faktorer i rusmiddelforebyggelse – med særligt fokus på forældres betydning? v. Maria Koch Aabel, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen.

Silkeborg kommune - mobilisering af lokalsamfundet til at skabe det gode, sjove og trygge ungeliv_Marianne Søgaard.mp4

Silkeborg kommune - mobilisering af lokalsamfundet til at skabe det gode, sjove og trygge ungeliv v. Marianne Ahrenkiel Søgaard, Projektleder.

Gentofte kommune - fra det politiske til det operationelle_Anders-Peter Østergaard.mp4

Gentofte kommune – fra det politiske til det operationelle v. Anders-Peter Østergaard Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Vidensdeling om rusmiddelforebyggelse på www.sundeborgere.dk_Jan Andersson.mp4

Videndeling om rusmiddelforebyggelse på www.sundeborgere.dk v. Jan Andersson, projektleder, Sund By Netværket.