Invitation: Tag med dine kolleger på hybridseminar om børn og unges mentale sundhed

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse, Social Talks og Sund By-netværket inviterer til hybridseminarer om, hvordan man i grundskolen kan arbejde med at fremme børn og unges mentale sundhed.

4. juli 2022

Aldrig har vores børn og unge trivedes så dårligt, som de gør nu, samtidig med at vores viden om det gode børne- og ungeliv er ved at være stor. Det er et paradoks, og vi skylder børn og unge og de kommende generationer at rykke ved den statistik. Men hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi arbejde med at vende udviklingen? Nogle af disse indsigter og svar, byder vi ind med i et gratis hybridseminar, som Vidensråd for Forebyggelse, Social Talks og Sund By-netværket står bag.

Hybridseminaret veksler mellem virtuelle oplæg, fysisk workshop i gruppen og fælles opsamlende virtuel dialog. Hele seminaret varer knap to og en halv time. Den fysiske workshop vil blive faciliteret af en af medarbejderne i gruppen, som vi – inden afviklingen af hybridseminaret– vil undervise i at facilitere denne dialog og læring. Undervisning af facilitatoren vil foregå på et online facilitatorkursus af en times varighed.

Det er tanken, at der optimalt set bør være 5-9 deltagere fra en kommune, som deltager sammen, og gruppen skal så vidt muligt være bredt sammensat på tværs af ledere og medarbejdere ude på skolerne og medarbejdere i forvaltningen.

Hybridseminaret vil blive udbudt i alt fire gange i løbet af efteråret på følgende tidspunkter:

  • Den 15/9 kl. 9-11:20
  • Den 21/9 kl. 14:30-16:50
  • Den 4/10 kl. 14:30-16:50
  • Den 12/10 kl. 9-11:20

Du kan allerede nu tilmelde dig via Social Talks hjemmeside

Baggrund
Seminarerne, og det tilhørende læringskit, bygger på to temarapporter, som Vidensråd for Forebyggelse har udgivet i 2020 og 2021 om mental sundhed hos børn og unge i hhv aldersgruppen 0-9 år og 10-24 år.

Bjørn Holstein, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, vil holde et kort virtuelt oplæg om de vigtigste fund fra forskningen om mentale helbredsproblemer hos børn og unge, og hvordan man kan forebygge sådanne problemer, fx i grundskolen.

Thomas Garsdal, skolechef i Ikast-Brande Kommune, vil dernæst holde et virtuelt oplæg om, hvordan de i kommunen omsætter nogle af de vigtigste resultater fra forskning til kommunal praksis.

Målgruppen
Målgruppen for hybridseminaret er lokale grupper af nye eller eksisterende arbejdsfællesskaber, der arbejder med skoletrivsel og forebygger børn og unges helbredsproblemer i kommunerne.

I gruppen skal der være deltagelse af personer med tværgående ansvar eller ledelsesansvar for børn og unges trivsel og mentale sundhed. Det kan fx være medarbejdere i sundheds-, social- og børne- og ungeforvaltningen og ledere af sundhedsplejen, PPR, skoler (skoleledere, AKT-lærere mv.) eller familieindsatser.

Den ansvarlige ledelse for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed vil være en central deltager, men derudover er det forskelligt fra kommune til kommune, hvordan det lokalt giver bedst mening at sammensætte deltagergruppen.