Invitation til eftermiddagskonference

af Peter Aagaard

Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. Vidensråd for Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer til eftermiddagskonference om fysisk aktivitet i folkeskolen 31. marts 2016 i København. 

25. februar 2016

Med folkeskolereformen skal alle elever i folkeskolen være fysisk aktive 45 minutter om dagen. Mere motion på skoleskemaet skal fremme elevernes trivsel, motivation og læring, og øget bevægelse er et vigtigt skridt på vejen til en styrket faglighed i folkeskolen for alle elever. Vidensråd for Forebyggelse offentliggør rapporten ’Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen’, som giver overblik over hvilke former for fysisk aktivitet, der har en effekt på læring, trivsel og sundhed.

Eftermiddagskonferencen sætter fokus på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og hhv. læring, trivsel og sundhed. Forskerne bag rapporten præsenterer rapporten hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål til forskerne. Efterfølgende vil repræsentanter fra forskellige skoler fortælle om deres erfaringer med at integrere bevægelse i skoledagen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato og tid: Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 15.00-17.30. Der serveres kaffe, kage og frugt ved ankomst.

Sted: DGI-byen, ’Spisehuset’, Tietgensgade 65, 1704 København V, Danmark.

Målgruppe: Målgruppen for konferencen er lærere, pædagogisk personale og ledere i folkeskolen, forskere og fagfolk som arbejder med fysisk aktivitet blandt børn og unge samt beslutningstagere.

Deltagelse og tilmelding: Deltagelse er gratis og tilmelding skal ske skriftligt til lucas.lundbye.cone@uvm.dk senest tirsdag d. 15.marts2016. Der er plads til max. 140 deltagere.