Kom til konference om overvægt

af svg@dadl.dk

Alt for mange børn og unge er ramt af overvægt, og der er brug for handling nu, hvis vi for alvor skal have vendt kurven. Der skal sættes ind med strukturelle tiltag på samfundsplan, hvis vi effektivt skal forebygge, men hvordan? Det handler vores konference 15. september i Aarhus om.

5. februar 2020
I samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus inviterer Vidensråd for Forebyggelse til konference om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge.
 
Konferencen finder sted i Aarhus, tirsdag den 15. september, klokken 9.30-15:30, og du kan finde invitationen til konferencen via linket i venstre side af skærmen. Her finder du også link til tilmelding, programmet for dagen, samt link til en artikel om en lignende konference, som Vidensråd for Forebyggelse holdt for et års tid siden med nogle af de samme oplægsholdere.
 
Det er formålet med konferencen at ruste kommunerne bedre til arbejdet med forebyggelsen hjemme i familierne, i daginstitutionerne, på skolerne og ungdomsuddannelserne, i fritidslivet og alle de andre steder, hvor børn og unges sundhed påvirkes.
 
Programmet byder på en præsentation af forskning i forskellige aspekter af overvægt, beskrivelser af overvægtsindsatsen i to udvalgte kommuner og en paneldebat, hvor vi spørger relevante aktører, hvad de kan gøre for at vende overvægtskurven.
 
Forebyggelse frem for behandling
Igennem en årrække er flere og flere danske børn og unge blevet overvægtige, en del af dem endda svært overvægtige. De seneste 10-15 år har udviklingen ganske vist været stagnerende, men på et alt for højt niveau, og som det ser ud nu, er 10 til 25 procent af danske børn og unge overvægtige eller svært overvægtige. 
 
At være et barn eller ung med overvægt har mange sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for den enkelte, og derfor er det vigtigt at sætte fokus på problematikken. Ikke alene i form af hjælp og støtte til vægttab, men også en styrket forebyggelsesindsats:
 
- Det er helt afgørende at sætte ind med forebyggelse i barndommen, for det vi ser, er, at børn og unge med overvægt ofte tager overvægten med sig ind i voksenlivet. Så hvis vi kan forebygge, at børn og unge overhovedet bliver overvægtige, kan det have indflydelse på, hvor stort et problem, vi senere har med overvægt blandt voksne, siger formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk.
 
Fokus for konferencen er samfundets rolle i forhold til overvægtsproblematikken. Det er nemlig ikke kun et frit valg, hvad der havner i indkøbskurven og på middagsbordet, eller hvor fysisk aktiv man er i sin dagligdag. Social arv, samfundsnormer og i særdeleshed kommercielle interesser har en enorm betydning for den store andel af børn og unge med overvægt.
 
- Jeg håber, at vi med konferencen får løftet en del af ansvaret for overvægt blandt børn og unge væk fra de enkelte børn, unge og forældres skuldre og over på samfundet, tilføjer Morten Grønbæk.