Kom til virtuel konference om forebyggelse af overvægt hos børn og unge

af svg@dadl.dk

Tre onsdage i maj inviterer Steno Diabetes Center Aarhus og Vidensråd for Forebyggelse til webinar om overvægt. Om risikofaktorer, social ulighed og barrierer mod at træffe sunde valg og om nye veje i forebyggelsen.

12. april 2021

Tre onsdage i maj, den 5., den 12. og den 19. maj klokken 13-15 kan du sætte dig godt til rette foran skærmen og blive klogere på overvægt hos børn og unge i en webinarrække, som vi i Vidensråd for Forebyggelse, sammen med Steno Diabetes Center Aarhus har arrangeret.

Igennem en årrække er flere og flere danske børn og unge kommet til at leve med overvægt, en del af dem endda svær overvægt. De seneste 10-15 år har udviklingen ganske vist været stagnerende, men på et alt for højt niveau, og som det ser ud nu, har op mod hvert femte danske barn eller ung overvægt eller svær overvægt. 

Vi er nødt til at sætte styrket ind med forebyggelse, for det at være et barn eller ung med overvægt kan have mange sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for den enkelte, både på kort og langt sigt. Men det er svært, for som Vidensrådets temarapport "Forebyggelse af overvægt hos børn og unge" konkluderer, så findes der faktisk ikke solid dokumentation for effektiv forebyggelse af børneovervægt.

Det må dog ikke forhindre, at der fortsat er fokus på forebyggelsesopgaven ude i kommunerne.

Formålet med webinarrækken er at ruste kommunerne bedre til arbejdet med børn og unges sundhed hjemme i familierne, i daginstitutionerne, på skolerne og ungdomsuddannelserne, i fritidslivet og alle de andre steder, hvor børn og unge færdes. Bliv klogere på risikofaktorer og formodede årsager til udvikling af overvægt, evidensen for afprøvede forebyggelsesindsatser, sammenhængen med social ulighed, elementer i det nære og på samfundsplan som kan påvirke sundheden i familien og hør hvilke nye veje, man har forsøgt at gå i ind- og udland i forebyggelsen af overvægt.

Du tilmelder dig hele webinarrækken via linket i venstre side af skærmen. Efter hvert webinar kan du stille spørgsmål i chatten til en eller flere af de medvirkende aktører. Webinarerne vil efterfølgende blive lagt online, så du kan se dem, også selv om du ikke lige kan på dagen.

De tre webinarer bidrager med input om forskellige aspekter af arbejdet med forebyggelse af overvægt hos børn og unge.

Webinar 1: Hvorfor bliver vi overvægtige, og hvordan forebygger vi?

 • Hvorfor nogle får overvægt, når andre ikke gør, og hvilke risikofaktorer der er for udvikling af overvægt?
 • Hvilken evidens er der for effekten af forebyggelsesindsatser?
 • Hvordan styrkes forskningen fremadrettet?
 • Paneldebat: Hvordan kan samarbejdet mellem forskning og praksis styrkes fremadrettet?

Webinar 2: Barrierer mod at træffe sunde valg - hvordan overkommer vi dem?

 • Hvordan kommer den sociale ulighed i sundhed til udtryk på overvægtsområdet?
 • Hvordan spiller kultur, vaner og traditioner i familien ind på muligheden for at træffe sunde valg?
 • Hvordan gør samfundet og de strukturelle rammer det svært at træffe sunde valg?
 • Paneldebat: Hvem har ansvaret for børnenes vægt?

Webinar 3: Nye veje i forebyggelsen

 • Hvordan kan man arbejde med lokalsamfunds-indsatser i forebyggelsen af overvægt hos børn og unge?
 • Hvordan har de arbejdet med lokalsamfundsindsatser i Australien?
 • Hvordan arbejder vi med en ny tilgang i projektet Børneliv i sund balance i tre danske kommuner?
 • Paneldebat: Hvilke nye veje skal vi gå i forebyggelsen?

Vi glæder os til at præsentere dig for masser af baggrundsviden, inspiration og debat om forebyggelse af overvægt hos børn og unge.