Konference om de første 1000 dage - sæt kryds i kalenderen den 1. december 2021

af svg@dadl.dk

Alle børn har ret til en god begyndelse i livet. Bliv klogere på effektive indsatser og god praksis, når Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse holder konference om barnets første 1000 dage.

8. september 2021

Social ulighed i sundhed er et stadigt stigende problem, og det er et problem, der begynder allerede inden, en lille ny borger bliver undfanget, da forældrenes sociale og sundhedsmæssige forhold har betydning for fosterets udvikling og for graviditetens, fødslens og den tidlige barndoms forløb.

Forskning og praksis viser, at det er muligt at reducere social ulighed i sundhed med en prioriteret indsats på tværs af sektorer, og at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tidligt i livet kan påvirke barnets muligheder for at vokse, lære, udvikles og trives gennem barndommen og lægger grundstenen for fysisk og mental sundhed resten af livet. 

Alt dette kan du blive meget klogere på, når Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse holder konference om de første 1000 dage onsdag den 1. december.

Beslutningstagere og fagprofessionelle
Konferencen er for dig, der er beslutningstager eller fagprofessionel i en kommune eller region, og formålet med den er at præsentere viden om de mest virkningsfulde indsatser for at skabe en fælles forståelse af, hvordan praksis kan udvikles, og den tidlige indsats i graviditeten, for de helt små børn og for deres familier kan styrkes.

Blandt oplægsholderne på konferencen vil være professor i klinisk børnepsykologi og tidlig intervention, Mette Skovgaard Væver, og Anne Mette Skovgaard, som er professor i børns mentale helbred og psykopatologi, og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri samt professor emeritus i social epidemiologi, Bjørn Holstein og mange flere. 

Mette Walsted Vestergaard er moderator på konferencen, som afholdes d. 1. december 2021 i Tivolis Kongres Center i København.

Tilmeld dig nu via linket i venstre spalte og del meget gerne invitationen til konferencen i dit netværk.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet allerede nu, er du velkommen til at kontakte:

  • Caroline Manne Menå, sekretær, Sundhedsstyrelsen, camm@sst.dk eller 9351 8639 (kontaktes vedr. praktiske detaljer)
  • Diana Reerman, projektleder, Vidensråd for Forebyggelse, dre@dadl.dk eller 6037 8497 (kontaktes vedr. fagligt indhold)