Konference om rusmiddelbrug blandt unge

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse og TrygFonden inviterer til konference om forebyggelse af problematisk rusmiddelbrug blandt unge. Tilmeld dig nu og sæt kryds i kalenderen 9. december.

7. oktober 2021

Mange unge eksperimenterer med rusmidler, og forbruget falder igen med alderen hos de fleste. Alligevel er der grund til at sætte ind med forebyggelse, fordi brug af rusmidler som fx alkohol og hash blandt unge er en risikofaktor for udvikling af afhængighed og for en lang række af ulykker og uønskede oplevelser med vold og sex. Desuden vil et problematisk brug af rusmidler for langt de fleste blot være ét af flere sociale problemer, som påvirker hinanden indbyrdes. Risikofaktorerne klynger sig så at sige sammen.

Det er baggrunden for, at TrygFonden og Vidensråd for Forebyggelse inviterer til konference i DGI Byen om forebyggelse af brug af rusmidler hos unge.

Konferencen finder sted den 9. december om eftermiddagen, så sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig ved at sende en mail til: konference.vff@dadl.dk. Du skal skrive dit navn, titel og arbejdssted i mailen. Når du tilmelder dig via mailadressen, accepterer du samtidig at modtage løbende information vedrørende konferencen.

Samspil mellem mange faktorer
Risikoadfærd, som fx brug af alkohol, cigaretter, hash og andre illegale stoffer har en tendens til at klynge sammen. Det vil sige, at det ofte er de samme unge, der har et problematisk forbrug af disse rusmidler, og som samtidig fx kører hasarderet i trafikken og debuterer tidligt seksuelt. Der kan også være en sammenhæng mellem et stort forbrug af rusmidler og rusmiddelmisbrug i familien, ligesom det at færdes i et miljø, hvor der er et udpræget stort forbrug af alkohol eller en udpræget alkohol-festkultur, kan spille ind.

Det kan være svært at vurdere, om rusmidler er årsag eller virkning i forhold til andre problemer hos den unge, og der er derfor behov for at inddrage ungelivet som helhed i rusmiddelforebyggelsen. Indsatser, der påvirker én risikofaktor, vil ofte have virkning på andre også, fx kan indsatser, der fremmer børn og unges trivsel og forebygger brug af alkohol og tobak, også have en stofforebyggende virkning. Unge, som mistrives, har ofte en mere ekstrem og risikovillig rus­kultur end unge, der trives, og god mental sundhed og trivsel er beskyttende faktorer i forhold til at starte et misbrug af stoffer. Andre beskyttende faktorer er fællesskaber uden rusmidler og god kommunikation og tid tilbragt med forældre.

Der er dokumentation for, at multikomponente indsatser, som er gennemført inden for forskellige rammer, fx både i skole, familie og lokalsamfund, kan påvirke unges risikoadfærd. Vi ved endnu ikke nok om, hvordan man bedst tilrettelægger multikomponente indsatser i en dansk kontekst, men på konferencen, vil vi give en status over, hvad vi ved om unges forbrug af rusmidler og give eksempler på, hvordan viden om unge og deres liv kan omsættes i praktisk forebyggelse.

Konferencens fokus
Konferencen vil have fokus på at dele forskningsviden og erfaringer fra kommunal praksis, der kan inspirere til udvikling af multikomponente rusmiddelforebyggende indsatser blandt unge.

I første del af programmet vil en række eksperter og praktikere give et overblik over, hvad vi ved fra forskningen om danske unges rusmiddeladfærd og om virkningsfulde forebyggelsesindsatser. I anden del af programmet vil der være fokus på, hvordan viden bliver omsat i praksis i kommunerne.

Målgruppen
Målgruppen for konferencen er praktikere og forskere, der arbejder med rusmiddelforebyggelse blandt unge. Derudover vil konferencen også være relevant for andre aktører, der arbejder med fremme af unges sundhed og trivsel og forebyggelse af uhensigtsmæssig risikoadfærd.