Konference om unges alkoholkultur

af svg@dadl.dk

Danske børn og unges alkoholforbrug er stadig højt sammenlignet med andre europæiske lande, og de ligger i top, når det handler om fuldskabsorienteret druk. Det gælder især unge på ungdomsuddannelserne. Det kalder på handling, men hvad gør vi?

20. august 2019

Vidensråd for Forebyggelse lancerer ved en konference den 26. august 2019 en ny rapport om unges alkoholkultur. Rapporten opsummerer den videnskabelige viden og giver svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan står det til med danske børn og unges alkoholforbrug og alkoholvaner?
  • Hvorfor drikker unge i Danmark så meget, og hvilke negative konsekvenser kan det have?
  • Hvilke indsatser kan udskyde eller mindske unges alkoholforbrug?

Ud over en præsentation af rapportens konklusioner, vil der på konferencen også blive præsenteret to eksempler på, hvordan man har arbejdet med alkoholkulturen henholdsvis på et gymnasium og mere bredt på kommunalt nattelivsplan.

Konferencen afsluttes med en paneldebat, hvor vi diskuterer visionerne for de unges alkoholkultur og spørger:

Hvor vil vi gerne hen? Skal unge på 16 år overhovedet drikke alkohol, eller vil det være bedre, hvis de venter, til de fylder 18? Skal der være alkohol på ungdomsuddannelserne, og hvor går i givet fald grænsen for, hvornår det er for meget?

I debatten deltager blandt andet Sundhedsstyrelsen, en gymnasierektor, en sundhedsdirektør i en kommune og flere andre.

Målgruppe for konferencen
Rektorer, ledere og lærere på ungdomsuddannelser, SSP-konsulenter, kommunalforvaltninger inden for sundheds- og socialområdet, sundhedsprofessionelle og andre relevante aktører inden for området.

Tid og sted
Konferencen finder sted mandag den 26. august 2019 klokken 12:30-16:00 i Lægeforeningen på Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, og du tilmelder dig ved at skrive til: konference.vff@dadl.dk. Du modtager en bekræftelsesmail, når vi har registreret din tilmelding. Vi opretter en venteliste i tilfælde af overbooking. Alle deltagere har mulighed for at få et eksemplar af den nye temarapport med hjem.

Program
Programmet er under udarbejdelse, men du kan se et foreløbigt program via linket i venstrespalten

Tak
Tak til TrygFonden for støtte til projektet.