Konference om vægtstigmatisering 9. november

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse og Nationalt Center for Overvægt inviterer til konference om temaet vægtstigmatisering og hvordan, vi nedbryder den.

6. juli 2022

Stigmatisering er en væsentlig problematik, som rammer mange mennesker med overvægt. De kan for eksempel opleve at blive set ned på af andre, blive fravalgt i jobs og uretmæssigt blive tillagt karaktertræk som dumme eller dovne.

Fordommene kan være vanskelige at komme til livs, men vi må sætte målrettet ind for at ændre stigmatisering af mennesker med overvægt. For stigmatisering er skadeligt. De negative reaktioner fra andre kan have både fysiske, psykiske og sociale negative konsekvenser.

Stigmatisering kan lede til, angst, stress og depression og til at den stigmatiserede isolerer sig, bevæger sig mindre, spiser mere og vælger ikke at gå til lægen ved sygdom. 

Det vil vi gerne være med til at ændre!

Om konferencen
Nationalt Center for Overvægt og Vidensråd for Forebyggelse inviterer til konferencen ”Stigmatisering af personer med overvægt” onsdag den 9. november 2022.

På konferencen forsøger vi at besvare spørgsmål som: Hvad er stigmatisering af personer med overvægt, og hvorfor sker det? Hvornår og hvor oplever personer med overvægt stigmatisering? Hvilke konsekvenser har stigmatiseringen for den enkelte?

Konferencen zoomer ind på sundhedsvæsenets rolle og ansvar og giver konkrete svar på, hvad vi alle kan gøre – både fra politisk hold, i sundhedsvæsenet og hver især for at mindske vægtstigmatisering ved at omsætte ord til handling.

Derudover vil en række personer fortælle deres personlige beretninger om stigmatisering.

Målgruppen for konferencen er nationale, regionale og kommunale politikere, ledere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet, organisationer, myndigheder og videnskabelige og faglige selskaber.

Det praktiske
Konferencen finder sted i Centralværkstedet, Værkmestergade 9i Aarhus (ved banegården), den 9. november fra kl. 9.30-16.00.

Tilmeld dig konferencen her
Det koster 500 kr. for fysisk deltagelse i konferencen og 150 kr. for online deltagelse eksklusiv moms. (500 kr. i no-show-fee ved afbud senere end 48 timer før konferencen)