Konsekvenser af nikotinbrug på unges sundhed

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse har gjort et kommende notat om sundhedskonsekvenser af unges nikotinbrug tilgængeligt for den igangværende debat om emnet, selv om vi endnu ikke har lagt allersidste hånd på det.

30. marts 2022

Markedet for nikotinprodukter er over de seneste år blevet mere fragmenteret. Hvor det igennem mere end et halvt århundrede næsten udelukkende har været cigaretter og andre tobaksprodukter, der var kilde til nikotinbrug her i Danmark, så er der de seneste 10-15 år blevet sendt et bredt sortiment af nye nikotinprodukter på markedet. En udvikling, der har taget ekstra meget fart de seneste par år.

Disse nye produkter er forskelligartede og tilbyder brugerne nikotinoptag på forskellige måder, men fælles for dem er, at de indeholder nikotin, og at de i vidt omfang anvendes af børn og unge, også mange der ikke tidligere har røget cigaretter.

Det er derfor relevant at undersøge, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser nikotin som indholdsstof har på unge brugere. Vidensråd for Forebyggelse har nedsat en arbejdsgruppe, som har samlet den eksisterende viden om konsekvenserne af nikotinbrug på børn og unges hjerne og børn og unges somatiske helbred i et notat.

På grund af stor aktuel efterspørgsel på viden om nikotin og helbred fra både fagpersoner, beslutningstagere og journalister, har vi valgt at gøre notatet tilgængeligt undervejs i processen, og inden det foreligger i den endelige udgave. Vi håber, at dette udkast til notatet kan bidrage til debat og beslutninger om børn og unges nikotinforbrug, der bygger på forskning.

Teksten bliver i løbet af april 2022 fagligt vurderet af en række eksperter og derefter opdateret på baggrund af eksperternes kommentarer i maj 2022. Der tages derfor forbehold for at teksten kan blive justeret.

Udkastet til notat kan downloades via link i venstrespalten.