Konsekvenser af nikotinbrug på unges sundhed

af svg@dadl.dk

Nikotinbrug hos børn og unge kan have konsekvenser for deres helbred. Blandt andet en øget risiko for stærk afhængighed og varige påvirkninger af hjernens udvikling.

25. maj 2022

Markedet for nikotinprodukter er over de seneste år blevet mere fragmenteret. Hvor det igennem mere end et halvt århundrede næsten udelukkende har været cigaretter og andre tobaksprodukter, der var kilde til nikotinbrug her i Danmark, så er der de seneste 10-15 år blevet sendt et bredt sortiment af nikotinprodukter på markedet. En udvikling, der har taget ekstra meget fart de seneste par år.

Disse produkter er forskelligartede og tilbyder brugerne nikotinoptag på forskellige måder, men fælles for dem er, at de indeholder nikotin, og at de i vidt omfang anvendes af børn og unge, også mange der ikke tidligere har røget cigaretter.

Det er derfor relevant at undersøge, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser nikotin som indholdsstof har på unge brugere. Vidensråd for Forebyggelse har nedsat en arbejdsgruppe, som har samlet den eksisterende viden om konsekvenserne af nikotinbrug på børn og unges hjerne og børn og unges somatiske helbred i et notat.

Notatet vil senere komme til at indgå i en temarapport om nikotinbrug hos børn og unge og mulighederne for at forebygge.

Notatet kan downloades via link i venstrespalten.