Ny bevilling fra TrygFonden til en temarapport om børns mentale sundhed

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse har modtaget 950.000 kroner fra TrygFonden til at samle viden om den mentale helbredstilstand blandt 0-9-årige børn i Danmark.

4. april 2019

Der er bred enighed om, at forebyggende og sundhedsfremmende indsatser tidligt i livet er afgørende for at skabe gode rammer for børns trivsel og forebygge mistrivsel. Men hvordan ser forekomsten og fordelingen af mental sundhed og mentale helbredsproblemer egentlig ud blandt spæd-, små- og skolebørn? Og hvad er de mest effektive strategier og indsatser til at fremme mental sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer i denne aldersgruppe?

Det er nogle af de spørgsmål, som Vidensråd for Forebyggelse nu har fået mulighed for at belyse med bevillingen fra TrygFonden. Vidensrådet har i en vældig brugt rapport fra 2014 kortlagt mentalt helbred blandt 10-24-årige i Danmark og har i de forgangne år fået en række forespørgsler fra forskellige aktører på en lignende kortlægning blandt yngre børn. Det er baggrunden for ansøgningen til TrygFonden om støtte til et projekt, der ser på de 0-9-årige.

Med projektet ønsker Vidensrådet at gennemgå den eksisterede forskningsviden om beskyttende faktorer og hvilke tiltag, der er effektive i forhold til at fremme mental sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer blandt børn. I det omfang forskningen tillader det, vil arbejdsgruppen formulere specifikke råd, der på et evidensbaseret grundlag kan guide stat, regioner og kommuner i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på området.