Ny næstformand i Vidensrådet

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse har fået ny næstformand. Det er tidligere rådsmedlem Naja Hulvej Rod, der træder ind i formandskabet i stedet for Bente Klarlund Pedersen, som efter eget ønske træder tilbage.

7. marts 2022

Ved indgangen til 2022 fik Vidensråd for Forebyggelse ny næstformand. Det er tidligere rådsmedlem Naja Hulvej Rod, der træder ind i formandskabet i stedet for Bente Klarlund Pedersen, som efter eget ønske træder tilbage.

Naja Hulvej Rod er professor i epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, og hendes primære forskningsområder er social ulighed, stressbelastning og sundhedskonsekvenser heraf. Hun har netop modtaget EliteForsk-prisen for sit arbejde.

”Jeg har sagt ja til at være næstformand i Rådet, fordi jeg ser en stor værdi i Rådets arbejde. Vidensrådet spiller en vigtig rolle i den danske folkesundhedsdebat ved at samle og formidle viden om centrale sundhedsproblemstillinger, og jeg håber, at jeg kan være med til at understøtte og videreudvikle dette arbejde”, siger Naja Hulvej Rod og tilføjer:

 

"Samtidig håber jeg at kunne bidrage til, at rådet bliver endnu mere debatskabende omkring centrale tværgående folkesundhedsproblemstillinger, som fx social ulighed i sundhed".

Naja Hulvej Rod udgør nu, sammen med den siddende formand, Morten Grønbæk, formandskabet i Vidensråd for Forebyggelse. Den hidtidige næstformand, Bente Klarlund Pedersen, var med til at etablere Vidensråd for Forebyggelse i 2011 og har været næstformand lige siden.

”Bente Klarlund har gjort en kæmpe indsats som næstformand for Vidensråd for Forebyggelse. Hun har altid haft et godt blik for den aktuelle sundhedsdagsorden og kunnet se Vidensrådets vinkel og vej ind i den dagsorden, og jeg vil gerne takke hende for et meget givende og udviklende samarbejde, og for at hun har sagt ja til at forblive i Rådet som rådsmedlem, siger Morten Grønbæk.