Ny publikation om forebyggelse af kræft

af svg@dadl.dk

Rygning er den risikofaktor i forhold til nye kræfttilfælde, som det vil have størst effekt at forebygge. Hvis vi kunne eliminere rygning i den danske befolkning fuldstændig, ville vi potentielt kunne forebygge godt og vel 5.000 nye tilfælde af de hyppigste kræftformer om året.

25. juni 2018
Hvert år bliver der konstateret omkring 40.000 nye kræfttilfælde i Danmark, og dermed er vi et af de lande i verden, hvor der konstateres flest nye kræfttilfælde per indbygger. 
 
Derfor kan det give god mening at se på, hvilke indsatser der har størst potentiale til at forebygge nye kræfttilfælde, og det er emnet for en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.
 
Rygning er den enkeltfaktor, der i dag spiller den største rolle for den totale forekomst af kræft herhjemme, og er dermed også den risikofaktor med det største forebyggelsespotentiale. 
 
De hyppigste kræftformer
Risikofaktorer i forhold til kræft er et felt, det er svært at afgrænse, fordi kræft ikke er én sygdom, som man får af én årsag. Kræft dækker over mange forskellige sygdomme, og det er typisk et samspil af forskellige årsager, der fører til, at man bliver ramt.
 
Rapporten fokuserer på de fem hyppigst forekommende kræftsygdomme for henholdsvis mænd og kvinder og seks udbredte risikofaktorer for dem.
 
De fem hyppigste kræftformer blandt mænd i Danmark er: 
 
• Prostatakræft
• Tyk- og endetarmskræft
• Lungekræft
• Blære- og urinvejskræft 
• Modermærkekræft
 
De fem hyppigste kræftformer blandt kvinder er: 
 
• Brystkræft
• Tyk- og endetarmskræft
• Lungekræft
• Kræft i kønsorganerne (livmoder, livmoderhals og æggestok)
• Modermærkekræft
 
For begge køn gælder det, at der konstateres lidt over 12.000 nye tilfælde hvert år af disse fem kræftformer.
 
De seks risikofaktorer, forskerne har set på, er: 
 
• Alkohol
• Rygning
• Lav fysisk aktivitet i fritiden
• Overvægt/svær overvægt
• Solskoldninger
• HPV-infektioner
 
Kriterier for valget af risikofaktorer
Baggrunden for at vælge netop de seks risikofaktorer, er, at de opfylder fire udvalgte kriterier: 
 
• Det skal være muligt at intervenere over for dem
• det skal have en veldokumenteret effekt på en eller flere af de inkluderede kræftformer at intervenere over for risikofaktorerne
• de skal have en hyppighed på over 10 procent i den danske befolkning
• de skal have en væsentlig betydning for en eller flere af de inkluderede kræftformer
 
Rapporten anslår, at potentielt op mod 9.000 nye kræfttilfælde, inden for de fem kræftsygdomme, hvert år kan forebygges, hvis man sætter ind over for de seks risikofaktorer. 
 
Rygning er som sagt den risikofaktor med det største forebyggelsespotentiale. Hvis vi kunne eliminere rygning i den danske befolkning, ville vi potentielt kunne forebygge lidt over 2.000 årlige tilfælde af de hyppigste kræftformer blandt kvinder og lidt over 3.000 tilfælde af de hyppigste kræftformer blandt mænd.
 
En anden risikofaktor, som det har stor effekt at forebygge, er solskoldning, som er tæt forbundet med udviklingen af modermærkekræft.
 
Forebyggelsespotentialet for de fire øvrige risikofaktorer, lav fysisk aktivitet, alkohol, overvægt og HPV-infektioner, er lidt mindre i forbindelse med de udvalgte kræftformer.