Ny rapport: Eleverne bliver dygtigere i skolen, når de er fysisk aktive

af b14

Folkeskolereformens øgede fokus på bevægelse kan optimere elevernes mulighed for mere læring, bedre trivsel og sundere børn, fastslår en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.

29. marts 2016

Det er aktuelt en udfordring, at motion og bevægelse med den nye skolereform skal integreres i børnenes skoledag. I en ny omfattende rapport fra Vidensråd for Forebyggelse udarbejdet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er den videnskabelige litteratur om effekten af fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og sundhed blevet samlet.

Rapporten konkluderer, at:

• Der er stærk evidens for, at fysisk aktivitet har stor betydning for børns sundhed. Denne evidens kommer dog primært fra studier, der ikke er skolebaserede.

• Der er nogen evidens for, at fysisk aktivitet kan fremme børns kognition og faglige præstation. Dertil kommer, at fysisk aktivitet overordnet har en positiv effekt på børns trivsel, men de sociale og pædagogiske omstændigheder under afviklingen af den fysiske aktivitet er af betydning for denne sammenhæng.

Rapporten er særligt tilegnet lærere og -ledere samt pædagogisk personale, som skal planlægge og gennemføre kravet om 45 minutters daglig fysisk aktivitet i skolen. Men rapporten vil kunne læses af alle med interesse for emnet.

Rapporten er offentliggjort den 31. marts 2016. 

Aktive pauser

Fysisk Træning

Bevægelse i undervisningen

Idrætsfaget

Fri leg

Aktiv transport