Ny rapport om psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Livsstilsændringer blandt psykisk syge kan redde liv, konkluderer ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Nye tal viser, at rygning, manglende motion og dårlig kost er dobbelt så ubredt i denne patientgruppe som i resten af den danske befolkning. Men motivationen er der, og med den rette indsat er det muligt at påvirke deres livsstil i en sund retning

2. januar 2013

Personer med psykisk sygdom dør 15 – 20 år tidligere end andre, og det skyldes i høj grad dårlig livsstil. Mere end 200.000 danskere er i behandling for bipolar lidelse, skizofreni eller depression, og er derfor i risiko for at dø langt tidligere end personer uden en psykisk lidelse. En overdødelighed, der er helt uacceptabel og et kæmpeproblem i sundhedsvæsenet, mener Merete Nordentoft, der er formand for arbejdsgruppen bag rapporten ”Psykisk sydom og ændringer i livsstil”.

Usund livsstil er synderen
Selvom ulykker og selvmord er hyppigere blandt personer med psykisk sygdom, så er det langt fra hovedårsagen til den kortere levetid. Rapporten viser, at personer med psykisk sygdom har en overdødelighed inden for stort set alle sygdomskategorier. Dobbelt så mange dør af hjertekarsygdomme og blodprop i hjernen, når man sammenligner med resten af befolkningen. Det skyldes blandt andet, at rygning, manglende motion og dårlig kost er dobbelt så udbredt hos personer med psykisk sygdom.

”Et af problemerne er, at en stor del af personalet i psykiatrien har den opfattelse, at det næsten er umuligt at ændre livsstilen hos personer med psykisk sygdom, at de ikke har andre glæder i livet end at ryge, og at de ikke selv ønsker at ændre livsstil. Men disse myter bliver skudt ned i vores rapport”, understreger Merete Nordentoft.

Motivationen er der
Nye tal viser, at personer med psykisk sygdom præcis ligesom den øvrige befolkning ønsker at leve sundere. Cirka 68 procent vil gerne kvitte smøgerne sammenlignet med cirka 75 procent af baggrundsbefolkningen. Personer med psykisk sygdom vil også gerne spise sundere og dyrke mere motion.

”Manglende motivation er ikke så stort et problem, som man har troet. Der kan gøres noget, og der skal gøres noget. For som det er nu, så ses den ringe indsats mod psykisk syges dårlige livsstil tydeligt i dødstallet, og med rette indsats kan en del af problemerne forebygges”, siger Merete Nordentoft.