Ny sekretariatschef i Vidensrådet

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse har ansat en ny sekretariatschef. Katrine Finke satte sig i stolen den 15. september.

29. september 2020

Den nye sekretariatschef i Vidensråd for Forebyggelse, Katrine Finke, afløser Pernille Bendtsen, som efter cirka fire år på posten sagde op inden sommerferien.

Katrine Finke kommer fra en stilling som direktør i det faglige selskab, Selskab for evidens og praksis. Før det har hun arbejdet som programchef i Psykiatrifonden, hvor hun blandt andet har haft ansvar for udvikling og implementering af indsatser, der forebygger mistrivsel og psykisk sygdom. Inden da var hun specialkonsulent i Sundhedsstyrelsens enhed for forebyggelse og borgernære sundhedstilbud.

Katrine Finke har altså mange års erfaring med ledelse og projektudvikling og har som en rød tråd i sit arbejdsliv været optaget af, hvordan forskningsbaseret viden bliver omsat til velbegrundet praksis til gavn for borgerne, både på sundheds- og socialområdet.

- Jeg ser mig selv som brobygger – mellem forskningen og borgerne. Der er ofte lang vej fra, at der skabes ny viden til det kommer borgerne til gode. Jeg brænder for at være med til at sikre, at beslutningstagere nationalt og lokalt omsætter den viden vi har, så dem, der har mest brug for det, får de rigtige velfærdsydelser. 

- Vidensråd for Forebyggelse skaber ny viden på centrale forebyggelses- og sundhedsfremmeområder og formidler den, så den kan forstås - sammen med rådets mange samarbejdspartnere. Jeg vil arbejde for at styrke den fælles tværgående indsats for, at vi bliver endnu bedre til omsætte forskning til meningsfuld praksis. Fx ved at skabe dialog mellem forskere, politikere og praktikere.