Nyt projekt om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden til en rapport om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Rapporten ventes offentliggjort, inden 2020 er omme.

17. marts 2020

Cirka hvert fjerde danske barn eller ung lever med overvægt eller svær overvægt, og det gælder især børn og unge af forældre i de laveste socialgrupper. Selv om udviklingen i forekomsten af overvægt har været stagnerende over de seneste 10-15 år, så er der ikke tegn på, at andelen falder, og det er derfor væsentligt at se på årsager til udviklingen af overvægt og effektive veje til at forebygge den.

Det er baggrunden for den temarapport, som Vidensråd for Forebyggelse med støtte fra Novo Nordisk Fonden skal arbejde på. Formand for rapporten er Jens Meldgaard Brun, der er professor og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus og medlem af Vidensråd for Forebyggelse.

Han pointerer, at børn og unge er en særlig vigtig målgruppe i forebyggelsen af overvægt:

- Det er de, både fordi livsstil etableres meget tidligt i livet, og fordi overvægt og svær overvægt i barndommen ofte fortsætter ind i voksenlivet.

- Samtidig har overvægt hos børn og unge, som hos voksne, en lang række negative fysiske og psykiske konsekvenser. Det er blandt andet sygdomme som type 2¬diabetes og hjerte-kar-sygdom, men der er også psykosociale problemer fx i form af mobning, lavere selvværd, ensomhed og ringere livskvalitet, tilføjer han.

Arbejdsgruppen, der skal skrive rapporten, består ud over Jens Meldgaard Brun af en række af de fremmeste danske forskere inden for overvægtsfeltet og en fagkonsulent fra Vidensrådets sekretariat.

Anbefalinger til forebyggelse
Formålet med den kommende rapport, der vil bygge videnskabelige litteratur og forskning fra både ind- og udland, er at samle et opdateret vidensgrundlag, som kan give beslutningstagere og fagprofessionelle et solidt og forskningsbaseret afsæt for arbejdet med at forebygge overvægt blandt børn og unge.

Fokus vil være på de primære rammer, som børn og unge færdes i dvs. hjemmet, daginstitutioner og skole, eller i kontakten med sundhedsprofessionelle som sundhedspleje, tandpleje og praktiserende læge, lokalsamfund og samfund. Forhold i forbindelse med graviditet, som kan have betydning for udvikling af overvægt, vil også blive afdækket.

Det er planen, at rapporten vil kunne give råd og anbefalinger om, hvilke indsatser der effektivt kan bidrage til en forebyggelse af overvægt blandt børn og unge, og det er målet, at rådene i rapporten kan guide stat, regioner og kommuners indsats på området ved at komme med konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge.