Opdateret rapport om kaffe

af b14

Arbejdsgruppen bag Vidensrådets rapport ”Kaffe, sundhed og sygdom” har opdateret indholdet i rapporten, så den nu indeholder nyere viden publiceret frem til og med 2014.

18. september 2015

Rapportens overordnede konklusion er uændret, men inden for enkelte områder i rapporten er der foretaget justeringer. De væsentligste justeringer er foretaget i kapitlerne om total dødelighed, osteoporose og hjerte-kar-sygdom. Blandt andet har ny forskning vist, at kaffe tilsyneladende ikke øger risikoen for knoglebrud hos kvinder eller mænd. Der er fortsat behov for flere langtidsundersøgelser, der kan belyse effekten af kogekaffe, stempelkaffe og espressokaffe på risikoen for hjertekarsygdom.

Rapporten konkluderer fortsat, at et moderat kaffeindtag overordnet set er uskadeligt og ligefrem kan være godt for helbredet.