Opdateret rapport om stillesiddende adfærd

af b14

Arbejdsgruppen bag Vidensråd for Forebyggelses rapport ”Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko?” har gennemgået de nyeste studier om stillesiddende adfærd, der er blevet publiceret efter rapportens offentliggørelse i august 2012. Det er arbejdsgruppens vurdering, at disse studier ikke ændrer på rapportens oprindelige konklusioner, men nogle nyere studier tilføjer nye nuancer til diskussionen om stillesiddende adfærds helbredsmæssige betydning.

23. oktober 2015

Blandt de nye studier skal bl.a. fremhæves fund der viser, at stillesiddende adfærd bør ses og forstås i en selvstændig kontekst, og ikke blot tolkes som fravær af fysisk aktivitet. I et andet review har man gennemgået de studier, der har undersøgt den akutte effekt af at afbryde de stillesiddende perioder, og hvorledes dette kan have signifikante positive effekter på blodglukoseniveauet efter et måltid. Endelig viser et nyt dansk studie, at en intervention baseret på motiverende samtaler, der søgte at mindske den stillesiddende tid, gav signifikante fald i insulinresistens og i taljemål

Gennemgangen af de nye studier flytter dog ikke i væsentlig grad på rapportens oprindelige konklusioner.