Opdateret rapport: Skal overvægtige voksne tabe sig?

af b14

Rapporten ”Skal overvægtige voksne tabe sig?” er blevet opdateret på baggrund af en ny litteraturgennemgang. 

18. december 2015

Arbejdsgruppen bag Vidensråd for Forebyggelses rapport ”Skal overvægtige voksne tabe sig?” har gennemgået de nyeste studier om vægttab blandt overvægtige voksne, der er blevet publiceret efter rapportens offentliggørelse i oktober 2013. Det er arbejdsgruppens vurdering, at disse studier ikke ændrer på rapportens oprindelige konklusioner, men nogle nyere studier tilføjer nye nuancer til diskussionen om, hvorvidt vægttab til overvægtige voksne er tilrådeligt.

Blandt de nye studier skal bl.a. fremhæves fund der viser, at:

  • Når man har fået de sygdomme, der forekommer hyppigere hos overvægtige, er den påståede gevinst ved at være overvægtig tvivlsom, især når der fokuseres på mål for fedtfordeling på kroppen.  
  • Den forventede gavnlige virkning af forsøg på livsstilsomlægning kunne desværre ikke påvises i to meget store, grundige og langvarige studier i USA og i Danmark.
  • Der er brug for at forbedre identifikationen af de personer, der kunne have gavn af livsstilsomlægning og at en sådan omlægning må udføres bedre end i de hidtidige studier.
  • God fysisk form er afgørende for dødeligheden uanset overvægt, således at de overvægtige, som er i god form har samme dødelighed som normalvægtige i god form.

Gennemgangen af de nye studier flytter således ikke i væsentlig grad på rapportens oprindelige konklusioner.