Opfordring til Folketinget: Hjælp vores børn og unge med at blive røgfri

af nr.VFF@DADL.DK

Stik imod målsætningen begynder flere og flere børn og unge at ryge. Derfor sender Vidensråd for Forebyggelse og 33 andre organisationer i dag en fælles appel til landets politikere om at bremse den stærkt bekymrende udvikling.

15. marts 2018

Rygning vil koste hver 10. unge livet

Rygning er den største sundhedstrussel vi står over for i dag med knap 14.000 dødsfald om året. Alligevel er antallet af rygere stagneret og på bare fire år er andelen af unge rygere mellem 16 og 24 år steget. Det viser nye tal fra Sundhedsprofilen. Det er stærkt bekymrende, og vi skal handle nu, hvis vi vil undgå, at tusindvis af børn og unge bliver afhængige af tobaksrygning, som senere vil koste dem livet. Gør vi ikke mere for at begrænse børn og unges rygning, kan tobak ende med at koste hver 10. af vores unge mellem 11 og 17 år livet. Det er over 40.000 dødsfald. Regeringen har et mål om en røgfri generation i 2030. Men målsætningen gør det ikke alene.

Fælles appel om en national handleplan

Derfor appellerer Vidensråd for Forebyggelse sammen med 33 andre organisationer politikerne om at gribe ind over for børn og unges rygning nu:

”Vi opfordrer Folketinget til at samles om en national handleplan frem mod 2030 med konkrete milepæle og initiativer, som beskytter vores børn og unge imod afhængighedsskabende og skadelige tobaksprodukter.”

Appellen sendes i anledning af en forespørgselsdebat i Folketinget i dag om tobakkens konsekvenser for folkesundheden.

Fem forslag der virker

Nedenstående fem forslag vil medvirke til, at færre børn og unge begynder at ryge og hjælpe voksne, der ønsker det, til at blive røgfri.

1. Røgfri uddannelser og skoletid

  • Stop for rygning på erhvervsskoler og produktionsskoler, så alle uddannelsesinstitutioner med optag af unge under 18 år bliver røgfrit område.
  • Indfør røgfri skoletid for folkeskoleelever, så rygning ikke er tilladt - også selvom det sker udenfor skolens område.
  • Stil krav til skolerne om at rygning blandt deres ansatte aldrig må være synligt for eleverne fra skolens område.

2. Reelt forbud imod tobaksreklamer

  • Udvid reklameforbuddet til at gælde synlige tobaksprodukter på salgssteder. Forbrugeren kan i stedet præsenteres for liste over produkter og priser som i Norge, Canada og Australien.
  • Stop branding af cigaretter ved at indføre neutrale cigaretpakker. Producentens navn vil stadig stå på pakken men uden logo og med neutral skrift under advarselsbilledet som i Australien, Frankrig, Irland, Norge, Slovenien, Storbritannien og Ungarn.

3. Hjælp til at stoppe med at ryge

  • Gør tilbuddet om gratis rygestopmedicin landsdækkende, så alle storrygere kan få gratis rygestopmedicin i en periode på betingelse af, at de samtidig følger et rygestoprådgivningsforløb. Det øger chancen for et succesfuldt rygestop markant.

4. Det skal have konsekvenser at bryde loven

  • Indfør løbende og effektiv stikprøvekontrol af butikker, som sælger tobak. I dag bryder en meget stor andel af butikker loven, når de sælger tobak til unge under 18 år.
  • Gør det muligt for salgssteder at miste retten til at sælge tobak ved gentagne lovovertrædelser, f.eks. ved at indføre en licensordning. I dag er højeste straf en bøde på 20.000 kr. ved 3. lovovertrædelse.

5. Sæt prisen på tobak op

  • Sæt prisen op for en pakke cigaretter i Danmark, hvor det i dag er relativt billigt at ryge sammenlignet med andre lande. Prisstigninger vil betyde, at færre børn og unge begynder at ryge.

Du kan læse hele appellen her.