Overvægt og alkoholkultur er på Vidensrådets agenda i 2019

af svg@dadl.dk

2018 er ved at takke af. Vidensrådet ser frem mod et 2019 med nye, spændende projekter på programmet.

19. december 2018

2018 nærmer sig lukketid. Det har været et travlt år, hvor Vidensrådet har udgivet rapporter og sat dagsordenen for flere vigtige emner: 

I februar blev rapporten om fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge udgivet, og i april og juni udkom to rapporter om forebyggelse af rygning. Én om generel forebyggelse af rygning blandt børn og unge, og én med fokus på forebyggelse af rygning blandt erhvervsskole-elever.

Rygerapporternes konklusioner har været på dagsordenen flere gange hen over sommeren og efteråret, blandt andet omkring røgfri skoler og arbejdspladser, omkring ikke-synlig tobak i detailhandelen og ikke mindst i form af debatten om højere tobaksafgifter.

I juni udgav Vidensrådet rapporten "Forebyggelsespotentiale for hyppige kræfttyper i Danmark". Rapporten ser på de fem hyppigste kræftformer hos henholdsvis mænd og kvinder, og på hvilket potentiale der er for at forebygge nye tilfælde af disse kræftformer, hvis udvalgte risikofaktorer helt elimineres eller halveres. De risikofaktorer der kigges på i rapporten er: Rygning, alkohol, lav fysisk aktivitet i fritiden, overvægt/svær overvægt, solskoldninger og HPV-infektioner.

Hvert år bliver der konstateret omkring 40.000 nye kræfttilfælde i Danmark, og dermed er vi et af de lande i verden, hvor der konstateres flest nye kræfttilfælde per indbygger. Derfor kan det give god mening at se på, hvilke risikofaktorer der har størst betydning for udvikling af kræft i Danmark. 

Rygning er den enkeltfaktor, der i dag spiller den største rolle for den totale forekomst af kræft herhjemme, og er dermed også den risikofaktor med det største forebyggelsespotentiale. Hvis vi kunne eliminere rygning i den danske befolkning, ville vi potentielt kunne forebygge lidt over 2.000 årlige tilfælde af de hyppigste kræftformer blandt kvinder og lidt over 3.000 tilfælde af de hyppigste kræftformer blandt mænd. Nu står vi så på tærsklen til et 2019 med masser af spændende projekter på programmet.

Konference om overvægt
Allerede den 7. februar er Vidensrådet arrangør af en konference om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge under titlen ”Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund?

Konferencens fokus er forebyggelse af overvægt, ikke behandlingen af den, og målet med konferencen er at fjerne en del af ansvaret fra det enkelte barn, ung og familie og lægge det over på samfundet. Det er nemlig på ingen måde et frit valg for et barn eller en ung at blive overvægtig. Hvad der havner i indkøbskurven og på middagsbordet hjemme i familierne er et langt stykke hen ad vejen påvirket af indgroede vaner, sociale normer i familien og omgangskredsen, pris, tilgængelighed, kommercielle interesser og markedsføring. Hvor fysisk aktiv man er i sin hverdag, påvirkes lige så meget af faktorer, der ligger uden for det frie valg.

Målgruppen for konferencen er derfor dels lovgivere og beslutningstagere, der har magt til at foretage ændringer, der kan have en betydning for vores adfærd samt fagprofessionelle, som møder borgerne direkte.

Konferencen afsluttes med en paneldebat, hvor vi spørger sundhedspolitiske ordførere fra Christiansborg, en lokalpolitiker, en repræsentant for detailhandelen og to sundhedsprofessionelle, hvad de hver især kan og vil gøre for at forebygge overvægt og svær overvægt blandt børn og unge.

Unges alkoholkultur til debat
Dernæst er der en rapport på vej om unges alkoholkultur. Rapporten sætter fokus på, hvorfor unge drikker, og hvilke unge der er i risiko for at få et problematisk forbrug af alkohol. Ud fra den synsvinkel kigger rapporten på, hvor det kan være relevant at sætte ind med forebyggelsestiltag der kan mindske og/eller udskyde alkoholforbrug og debut.

Sårbare gravide
Der er også en rapport på vej om sårbare gravide, som sætter fokus på den sociale ulighed, der er omkring parametre som lav fødselsvægt, for tidlig fødsel, amning og tilknytning mellem forældre og barn. Det er målet, at rapporten kan pege på, hvordan man bedst styrker forebyggelsen på området.

Børn og unges mentale helbred
Sidst men ikke mindst, så arbejder Vidensrådet på en opdatering af den eksisterende rapport om børn og unges mentale helbred, der er fra 2014, og som er en af Rådets mest brugte rapporter. Den opdaterede rapport kommer til at rumme de nyeste tal for både psykiske helbredsproblemer som fx ensomhed og stress og psykiske lidelser som fx ADHD og autisme.