Sommeren har budt på mange nye tobaksinitiativer

af svg@dadl.dk

Sommeren 2018 er blevet lidt af et vendepunkt på ryge-området. For selv om tal og statistikker stadig taler et dystert sprog om 40 nye unge rygere om dagen og en overvældende andel af dagligrygere på eksempelvis erhvervsskolerne, så er der faktisk lyspunkter på tobaks-feltet. Og der kommer flere og flere af dem hele tiden.

5. september 2018

Hvor der hidtil har været en meget bred og meget stærk modstand mod indgriben i den personlige frihed til at ryge, så er der pludselig en langt højere grad af åbenhed over for stramninger, reguleringer og andre tiltag, der skal nedbringe antallet af rygere og forebygge, at unge begynder at ryge.

"Det er fantastisk at se, at flere arbejdspladser, detailhandelen, ungdomsuddannelserne og sågar Roskilde Festival tager vigtige skridt i den rigtige retning, siger formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk.

"Men så meget desto mere ærgrer jeg mig over, at det ikke er Folketingspolitikerne, der går forrest og træffer de beslutninger, også de upopulære, som gør, at vi kan få vendt en uheldig udvikling, hvor stadigt flere børn og unge begynder at ryge".

Vidensråd for Forebyggelse udgav i april og juni to rapporter om forebyggelse af rygestart blandt børn og unge og blandt erhvervsskole-elever.  Rapporterne anbefalede en langt højere grad af lovgivning og styring på området, blandt andet i form af højere afgifter – og dermed højere pris på cigaretter – en fastere håndhævelse af forbuddet mod salg af tobak til mindreårige, et forbud mod tobaksreklamer og regler for røgfri miljøer og røgfri skoletid.

Butikkerne overhaler politikerne
Det er tilsyneladende en næsten umulig opgave at finde fælles fodslag blandt politikerne på Christiansborg i forhold til at stramme lovgivningen og hæve prisen, men nu knopskyder de individuelle tiltag fra flere sider:

I slutningen af juni overhalede flere af de store supermarkedskæder så politikerne og traf den modige beslutning, at de vil gemme cigaretterne væk under disken, så de ikke længere er synlige ved kassen. Det gælder foreløbig butikkerne: Føtex, Bilka, Netto, Salling og REMA 1000.

Tiltaget viste ganske hurtigt effekt. Allerede i løbet af få uger konkluderede Netto, at cigaretsalget faldt som følge af, at kæden var begyndt at skjule cigaretterne under disken, skriver dr.dk

Men det handler ikke bare om synlighed. Det handler også om håndhævelse af de regler, der faktisk er på området. Ifølge lovgivningen må detailhandelen nemlig ikke sælge tobak til unge under 18 år, men det har vist sig mere end vanskeligt for butikkerne at håndhæve den regel. Flere partier mener, at man bør kunne straffe butikker, der sælger tobak til unge under 18 år med bøder eller med fratagelse af tobaksbevillingen, skriver Berlingske.

Interesseorganisationen Dansk Erhverv foreslår derimod, at det skal være kriminelt for unge under 18 at købe tobak, og at det altså er den mindreårige, eller vedkommendes forældre, der skal have bøden i stedet for butikkerne.

Røgfri skole- og arbejdstid
Flere kommuner arbejder også med røgfri skoletid. Altså ikke bare røgfri skoler, men et forbud der gælder hele skoletiden, også selv om man bevæger sig uden for skolens område. I front står Københavns Kommune, som i august vedtog røgfri skoletid på alle kommunens folke- og specialskoler, skriver Politiken. Og det er et vigtigt skridt på vejen, forklarer formand for arbejdsgruppen bag Vidensrådets to ryge-rapporter, Jørgen Vestbo, i artiklen.

Når det gælder de lidt ældre elever, har Nyborg Gymnasium som landets første ved skoleårets begyndelse midt i august også indført røgfri skoletid, selv for elever der er fyldt 18, og som fuldt lovligt kan købe tobakken i supermarkedet.

Og det kan sagtens være, at flere følger trop. Inden sommerferien sendte Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier en fælles opfordring til landets gymnasierektorer om, at de enkelte gymnasier skaber sunde rammer, som kan forebygge et stort alkoholforbrug blandt eleverne, og forebygge at unge begynder at ryge, skriver Sundhedsstyrelsen

Samtidig har flere virksomheder indført røgfri arbejdstid. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Erhverv er 12 procent af 500 adspurgte virksomheder begyndt at indføre røgfri arbejdstid, det vil sige ingen rygning i arbejdstiden hverken indendørs eller udendørs og heller ikke uden for matriklen, for eksempel under bilkørsel eller kundebesøg. Det skriver Jyllands-Posten.

Et eksempel er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, der har indført en ny restriktiv rygepolitik i centralforvaltningen, som betyder, at der overhovedet ikke må ryges i arbejdstiden. Heller ikke ved hjemmearbejde, på kurser eller i frokostpausen. Det skriver Ekstra Bladet

Og så har Roskilde Festival sluttet sig til Røgfri Fremtid-partnerskabet. Umiddelbart kan ’røgfri’ og ’festival’ i samme sætning virke som en modsætning. Men det vil Roskilde Festival nu gøre op med, hævder man. Festivalen er tidligere blevet kritiseret for at skabe nye rygere og få tidligere rygere til at falde i igen, skriver Røgfri Fremtid.