Tobaksafgifter – sundhed eller økonomi?

Rygning koster hvert år 14.000 danskere livet. En forhøjelse af prisen på cigaretter er et af de mest effektive instrumenter til at reducere tobaksforbruget. Men en prisforhøjelse kan også motivere rygeren til at tage over grænsen og købe billigere smøger, og dermed bliver effekten af en afgiftsstigning mindre og statens indtjening lavere. Hvor meget og hvordan er det svært at sige noget præcist om. Det viser en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse 

25. juni 2012

Den 1. april 2012 blev tobaksafgifterne sat op. Det betyder, at en pakke med 20 stk. cigaretter steg med 3 kroner i gennemsnit. Det er meget mindre end en prisforøgelse på op til 50 kroner pr. pakke cigaretter, som Forebyggelseskommissionen anbefalede. Regeringens argumenter for, at cigaretter ikke må stige mere end 3 kroner, er, at grænsehandlen vil stige, og statens indtægt fra afgifter på tobak, og moms vil blive mindre. Det har rejst spørgsmålet om, hvad man egentligt ved om effekterne af afgiftsstigninger på tobak. Derfor har Vidensråd for Forebyggelse bedt COHERE fra Syddansk Universitet om at se nærmere på, hvad forskningslitteraturen viser om sammenhængen mellem afgiftsstigninger på tobak, grænsehandel og statens indtægter.

Højere priser nedsætter forbruget af tobak
”Der er videnskabelig evidens for, at en markant stigning i prisen på tobak vil gøre, at der vil blive købt færre cigaretter. Derfor er det et af de mest effektive instrumenter, samfundet kan bruge til at få folk til at holde op med at ryge eller helt undlade at starte”, siger Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Videnskabelige undersøgelser, som ser på effekterne af prisændringer på den indenlandske efterspørgsel, viser, at tobaksforbruget falder med mellem 0,13 % og 0,82 %, når prisen stiger med 1 %. Det er noget højere end den prisfølsomhed, som Skatteministeriet brugte i deres beregninger. De benytter sig af et forventet fald på 0,115 % af forbruget, når prisen på cigaretter stiger med 1 %.

I rapporten ”Forhøjet tobaksafgift – påvirkning af tobaksforbrug, grænsehandel samt statens afgiftsprovenu” opstilles der modelberegninger for effekten af ændringer i afgiftsændringer. Modellen bygger på erfaringerne fra litteraturen. 

”Effekten af afgiftsstigningerne på tobak afhænger i høj grad af, hvor påvirkelige, man tror, forbrugerne er for prisstigninger. Derfor har vi valgt at bruge tre forskellige værdier for prisfølsomhed i vores beregninger for netop at vise, hvor forskellige udfaldene er”, siger Mickael Bech professor ved Syddansk Universitet og hovedforfatter på rapporten. 

Unge er særligt påvirkelige over for stigninger på tobak
Rapporten viser, at selvom gruppen af 16-24-årige kun udgør omkring 16 % af det samlede antal rygere i Danmark, vil de tegne sig for ca. en tredjedel af faldet i cigaretforbruget ved en afgiftsstigning.

”Det betyder, at de unge er mere følsomme over for prisstigninger og vil reducere deres forbrug mere end den ældre del af rygerne. Her er der altså ”ekstra” sundhedsmæssige gevinster at hente ved en afgiftsforhøjelse”, understreger Morten Grønbæk, som derfor mener, det er et godt argument for, at politikerne skal øge tobaksafgifterne.