UVVUs afgørelse vedrørende næstformand i Vidensråd for Forebyggelse, Bente Klarlund Pedersen

af b14

Bente Klarlund Pedersen har i 3½ år fungeret som næstformand i Vidensråd for Forebyggelse, og har i den rolle arbejdet ihærdigt og grundigt med til at afdække vigtige temaer inden for forebyggelse, samt bidraget til at formidle konklusionerne til beslutningstagere og offentlighed. UVVUs afgørelse vedrører ikke disse funktioner og ændrer ikke på ønsket om, at Bente fortsætter i Vidensråd for Forebyggelse.

12. september 2014

Vidensråd for Forebyggelse

Ewa M. Roos
Mogens Lytken Larsen
Kjeld Hermansen
Finn Diderichsen
Merete Nordentoft
Christian Mølgaard
Kim Overvad
Peter Lange
Kristian Overgaard
Philippe Grandjean
Annelli Sandbæk
Inge Tetens
Pernille Due
Morten Grønbæk