Vi live-streamer konferencen om de første 1000 dage

af svg@dadl.dk

Der har været rigtig stor interesse for at deltage i konferencen "En god begyndelse", som afholdes 1. december, og mange er kommet på venteliste. Derfor har vi besluttet at livestreame konferencen.

3. november 2021

Der er så stor efterspørgsel på den konference om en god begyndelse på livet, som Vidensråd for Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen holder den 1. december, at vi har besluttet at livestreame den, så flere kan kigge med.

Linket til livestreamingen bliver tilgængeligt på denne side på dagen den 1. december fra klokken 8.45.

Programmet er tilrettelagt med henblik på netværk, refleksion og samtale om dagens emner i pauserne, og derfor opfordrer vi til, at deltagere, som er med via livestreaming mødes lokalt i kommunen, regionen eller organisationen og ser konferencen sammen.  

Social ulighed begynder ved undfangelsen
Temaet for konferencen er social ulighed i sundhed, som er et stadigt stigende problem, og det er et problem, der begynder allerede inden, en lille ny borger bliver undfanget, da forældrenes sociale og sundhedsmæssige forhold har betydning for fosterets udvikling og for graviditetens, fødslens og den tidlige barndoms forløb.

Forskning og praksis viser, at det er muligt at reducere social ulighed i sundhed med en prioriteret indsats på tværs af sektorer, og at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tidligt i livet kan påvirke barnets muligheder for at vokse, lære, udvikles og trives gennem barndommen og lægge grundstenen for fysisk og mental sundhed resten af livet. 

Beslutningstagere og fagprofessionelle
Konferencen er for beslutningstagere eller fagprofessionelle i kommuner og regioner, og formålet med den er at præsentere viden om de mest virkningsfulde indsatser for at skabe en fælles forståelse af, hvordan praksis kan udvikles, og den tidlige indsats i graviditeten, for de helt små børn og for deres familier kan styrkes.