Vi rykker overvægtskonferencen på grund af coronavirus

af svg@dadl.dk

Vidensråd for Forebyggelse og Steno Diabetes Center Aarhus har inviteret til konference om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge i Aarhus den 16. april. Den rykkes til september.

19. marts 2020

På grund af restriktionerne i forbindelse med coronavirus har vi set os nødsaget til at rykke konferencen "Hvordan forebygger vi overvægt blandt børn og unge?", der skulle have været afholdt på Centralværkstedet i Aarhus den 16. april. Den vil i stedet blive afholdt den 15. september samme sted.

Vi håber selvfølgelig, at de deltagere, der allerede har tilmeldt sig konferencen, kan finde plads i deres kalender den 15. september, og derfor vil pladsen naturligvis i første omgang blive tilbudt dem. Men hvis der i forbindelse med flytningen skulle komme afbud, så vil de ledige pladser blive tilbudt de, der står på ventelisten.

Derfor: Hvis du ikke fik tilmeldt dig i første omgang, men gerne vil deltage i konferencen, så tilmeld dig og bliv skrevet på ventelisten. Det kan godt være, der bliver enkelte ledige pladser.

En del af ansvaret væk fra familien
Emnet for konferencen er forebyggelse af overvægt blandt børn og unge, altså inden overvægten etablerer sig og bider sig fast.

Fokus er at løfte en del af ansvaret væk fra den individuelle families skuldre og over på samfundets, og formålet er at ruste kommunerne bedre til arbejdet med forebyggelsen hjemme i familierne, i daginstitutionerne, på skolerne og ungdomsuddannelserne, i fritidslivet og alle de andre steder, hvor børn og unges sundhed påvirkes.

Programmet byder på en præsentation af forskning i forskellige aspekter af overvægt, beskrivelser af overvægtsindsatsen i to udvalgte kommuner og en paneldebat, hvor vi spørger relevante aktører, hvad de kan gøre for at vende overvægtskurven.

Find invitation og program i venstrespalten på denne side. Det er dog kun et foreløbigt program, eftersom der kan forekomme ændringer som følge af den ændrede dato. Vi er også i gang med at fastlægge en procedure for tilmelding og afmelding for deltagere og folk på venteliste.